Takenlijst - vaarwel.nl

Takenlijst

Wat is de takenlijst?

De takenlijst is de kern van Vaarwel.nl. In de takenlijst kun je exact zien welke taken er zijn na een concreet overlijden. Per taak heb je een duidelijke omschrijving. Wat moet je doen? Wanneer moet je het uiterlijk gedaan hebben? Waarom moet het gedaan worden?

Voortgang in beeld

Per taak kun je een status aangeven. Bijvoorbeeld dat je die taak hebt afgerond. Maar het kan ook zijn dat jij de taak hebt afgerond en dat je nu nog op iemand aders moet wachten. In de takenlijst heet dat “In behandeling”. Bijvoorbeeld: jij hebt de huur opgezegd. Nu moet je wachten tot de huisbaas bevestigt dat die huur ook daadwerkelijk op de juiste datum zal stoppen.

Sortering aanpassen

De takenlijst kun je sorteren op onderwerp. Bijvoorbeeld alle taken over huis en wonen. Je kunt de lijst ook sorteren op termijn. Wat moet je direct na het overlijden regelen en wat kan nog wel even wachten. Die sortering is zowel op de wettelijke termijn als op de inschatting van onze deskundigen.

Taken aan de hand van vragen

De takenlijst is opgemaakt aan de hand van een reeks vragen die je beantwoordt. Soms stellen we een vervolgvraag. Op alle vragen kun je Ja of Nee antwoorden. Natuurlijk kun je ook de vraag overslaan of zelfs een reeks vragen (categorie).

De vragen zetten we om in één of meer taken. Voor sommige taken hebben wij bedacht dat die logisch zullen volgen uit één vraag. Voorbeeld: als de overledene een auto had, denken wij dat die ook wel een rijbewijs zal hebben. In theorie zou het natuurlijk kunnen dat we er naast zitten. Maar gelukkig kun je op taakniveau dan aangeven dat dit niet van toepassing is.

Sommige taken hoeven we niet vooraf te laten gaan door een vraag. Die staan er altijd. Iedere Nederlander heeft een geldige ID nodig. Dus die moet dan ook altijd ingeleverd worden. Die taak staat er altijd.

Compleet beeld

De takenlijst geeft je een compleet beeld van de stand van de nalatenschap. Alles staat in de lijst. Per categorie houden we de voortgang bij. Je hebt dus altijd een perfect overzicht van wat je nog moet doen en hoeveel je al hebt afgerond.