Aangifte erfbelasting - vaarwel.nl

Aangifte erfbelasting

Aangifte erfbelasting doen

aangifte erfbelasting

Na een overlijden moet er soms erfbelasting worden betaald. Dat is lang niet altijd het geval. Als de erfenis lager is dan de vrijstellingen voor de erfbelasting hoef je geen aangifte te doen. Is de erfenis wel hoger dan moet je aangifte doen, ook als je geen verzoek van De Belastingdienst hebt ontvangen.

Wie moet dit wanneer regelen?

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden zijn gedaan. Je kunt uitstel aanvragen, maar houd dan ook rekening met belastingrente. Er zijn soms redenen waarom het niet binnen die acht maanden lukt. Je kunt pas aangifte doen als exact vaststaat hoe groot de erfenis is. Lukt het niet binnen acht maanden dan heb je twee opties. De eerste is om uitstel aan te vragen. De tweede is een voorlopige aanslag aan te vragen.

De aangifte wordt gedaan door één erfgenaam, die doet dat in principe namens alle erfgenamen. Dat is wel zo praktisch, de waarde van de erfenis hoef je dan maar één keer vast te stellen. De uitnodiging wordt door De Belastingdienst verzonden aan de langstlevende of aan het oudst bekende kind. Maar dat wil niet zeggen dat die ook de aangifte moet doen. Als jullie onderling besluiten dat een ander het gaat doen is dat toegestaan.

Is er een executeur? Dan is die verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Bovendien is de executeur ook verantwoordelijk voor het betalen van de belasting. Een executeur is alleen iemand die in een testament is benoemd. Dus niet een erfgenaam die een boedelvolmacht heeft.

Waarom zou je de aangifte erfbelasting uitbesteden?

Je wilt niet teveel belasting betalen, zeker niet bij erfbelasting. Wij weten exact hoe je alles kan waarderen en moet invullen. Wij regelen de aangifte en houden alle termijnen voor jou in de gaten. Kortom wij doen het minstens zo goed als jij het zelf zou kunnen, maar vermoedelijk iets beter. Bovendien uitbesteden scheelt jou werk.

Laatste aangifte inkomstenbelasting

Soms moet er ook nog een laatste aangifte inkomstenbelasting gedaan worden. Dat is voor mensen die in andere jaren ook aangifte moesten doen. Doordat een overlijden zelden op 31 december plaatsvindt moet over een gedeelte van het jaar aangifte gedaan. Dat kan leiden tot een teruggave van voorlopige belasting of nabetaling.

Deze aangifte inkomstenbelasting noem je een F-aangifte, van finale aangifte.

Betalen erfbelasting

Nadat je de aangifte erfbelasting hebt gedaan ontvang je binnen vier maanden een aanslag van De Belastingdienst. Die moeten de erfgenamen vervolgens binnen zes weken betalen. Ook als er bijvoorbeeld nog een huis verkocht moet worden. Je kunt wel uitstel aanvragen of een betalingsregeling. Niet betalen is geen optie.