Aangifte erfbelasting - vaarwel.nl

Aangifte erfbelasting

Aangifte erfbelasting doen

aangifte erfbelasting

Na een overlijden moet er soms erfbelasting worden betaald. Die aangifte kun je door ons laten opstellen. Op die manier weet je zeker dat je niet teveel betaalt. Wij helpen maandelijks tientallen mensen met hun aangifte. Wij weten exact hoe je de posten correct invult, maar ook zo dat het voor jou zo gunstig mogelijk is.

Je hoeft lang niet altijd het geval aangifte te doen. Als de erfenis lager is dan de vrijstellingen voor de erfbelasting hoef je geen aangifte te doen. Is de erfenis wel hoger dan moet je aangifte doen. Dat geldt ook als je geen verzoek van De Belastingdienst voor aangifte erfbelasting hebt ontvangen.

In sommige gevallen stuurt de Belastingdienst ook een verzoek om aangifte erfbelasting te doen terwijl de erfenis onder de vrijstelling blijft. Als je een verzoek ontvangt ben je verplicht om aangifte te doen. Uit de aangifte blijkt dan dat de erfenis onder de vrijstelling ligt, dus dan betaal je alsnog geen erfbelasting.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk

Wie moet dit wanneer regelen?

De aangifte erfbelasting wordt gedaan door één erfgenaam, die doet dat in principe namens alle erfgenamen. Dat is wel zo praktisch, de waarde van de erfenis hoef je dan maar één keer vast te stellen. De uitnodiging om aangifte erfbelasting wordt door De Belastingdienst verzonden aan de langstlevende of aan het oudst bekende kind. Maar dat wil niet zeggen dat die ook de aangifte moet doen. Als jullie onderling besluiten dat een ander het gaat doen is dat toegestaan. Je kunt het ook uitbesteden aan ons.

Is er een executeur? Dan is die verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Bovendien is de executeur ook verantwoordelijk voor het betalen van de belasting. Een executeur is alleen iemand die in een testament is benoemd. Dus niet een erfgenaam die een boedelvolmacht heeft.

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden zijn gedaan. Dit termijn gaat lopen op de dag dat de overlijdensakte is ingeschreven. De Belastingdienst stuurt meestal binnen vier maanden na het overlijden een uitnodiging hiervoor. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan ben je alsnog zelf verantwoordelijk om de aangifte binnen de termijn van acht maanden te doen.

Je doet de aangifte online via de Belastingdienst. Je kunt uitstel aanvragen, maar houd dan ook rekening met eventuele belastingrente. Er zijn soms redenen waarom het niet binnen die acht maanden lukt. Je kunt pas aangifte doen als exact vaststaat hoe groot de erfenis is. Lukt het niet binnen acht maanden dan heb je twee opties. De eerste is om uitstel aan te vragen. De tweede is een voorlopige aanslag aan te vragen. Het kan zijn dat de erfenis groter blijkt te zijn en dat er dan meer erfbelasting afgedragen moet worden.

Waarom zou je de aangifte erfbelasting uitbesteden?

Je wilt niet teveel belasting betalen, zeker niet bij erfbelasting. Wij weten exact hoe je alles kan waarderen en moet invullen. Wij regelen de aangifte erfbelasting en houden alle termijnen voor jou in de gaten. Kortom wij doen het minstens zo goed als jij het zelf zou kunnen, maar vermoedelijk iets beter. Bovendien, uitbesteden scheelt jou werk en tijd.

Laatste aangifte inkomstenbelasting

Soms moet er ook nog een laatste aangifte inkomstenbelasting gedaan worden. Dat is voor mensen die in andere jaren ook aangifte moesten doen. Doordat een overlijden zelden op 31 december plaatsvindt moet over een gedeelte van het jaar aangifte gedaan. Dat kan leiden tot een teruggave van voorlopige belasting of nabetaling. Het is daarom van belang dat de erfgenamen deze aangifte ook doen.

Deze aangifte inkomstenbelasting noem je een F-aangifte, van finale aangifte. Let op, deze aangifte staat los van de aangifte erfbelasting.

Betalen erfbelasting

Nadat je de aangifte erfbelasting hebt gedaan ontvang je binnen vier maanden een aanslag van De Belastingdienst. Die moeten de erfgenamen vervolgens binnen zes weken betalen. Ook als er bijvoorbeeld nog een huis verkocht moet worden. Het kan dus voorkomen dat het vermogen er wel is, maar dat het nog in het huis zit. Je kunt wel uitstel aanvragen of een betalingsregeling aanvragen. Niet betalen is geen optie. Het kan dus voorkomen dat het huis verkocht moet worden om de erfbelasting te kunnen betalen, of dat je hiervoor een lening moet afsluiten.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk