Erfbelasting - vaarwel.nl
Erfbelasting

Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die je moet afdragen als je een erfenis of legaat ontvangt. Je betaalt de belasting over de waarde van wat je verkrijgt.

Er gelden ook vrijstellingen. Een vrijstelling is een bepaald bedrag waarover je geen erfbelasting hoeft te bepalen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van wie je erft. Voor partners geldt bijvoorbeeld een hele hoge vrijstelling. In de meeste gevallen zal de langstlevende partner geen erfbelasting hoeven te betalen. Als je een erfenis ontvangt van iemand die geen familie is, is de vrijstelling veel lager.

Naar de vrijstellingen zijn er ook verschillende tarieven. Hoger jouw erfdeel is, hoe meer erfbelasting je moet afdragen.