Verklaring van erfrecht - vaarwel.nl

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht € 298,-

  • Eenvoudig geregeld
  • 100% online
  • Geen wachttijd

Waarom een verklaring van erfrecht?

Verklaring van erfrecht

Na een overlijden heb je soms een verklaring van erfrecht nodig. Daarin zet de notaris wie de erfgenamen zijn van de overledene. Je hebt die verklaring lang niet altijd nodig. Je moet de verklaring aanvragen als een bank erom vraagt. Ook heb je deze nodig als de overledene een eigen woning of grond in bezit had. De verklaring van erfrecht wordt dan ingeschreven bij het Kadaster.

Met de verklaring van erfrecht weet de bank zeker wie de erfgenamen zijn. Dat lijkt voor jou misschien al lang duidelijk. De notaris kan daar echter zekerheid over geven. Die onderzoekt of er een testament is. Ook onderzoekt de notaris wie de kinderen zijn van de overledene. De zekerheid die daaruit voortvloeit is belangrijk. Als de bank bijvoorbeeld aan de verkeerde erfgenamen zou hebben betaald is de bank aansprakelijk.

Is het moeilijk?

Nee, het is bijzonder eenvoudig. Wij hebben een zeer geavanceerd systeem ontwikkeld. Daarom vragen we van jou heel weinig informatie. De meeste zaken kunnen wij namelijk sneller en foutloos opzoeken in online registers. Je hoeft dus op het vragenformulier maar een beperkt aantal gegevens in te vullen. Daarmee gaan wij direct aan de slag.

Bij ons zijn geen lange wachttijden, antwoordenveloppen of andere ouderwetse zaken. Hier is alles 100% online, duidelijk en snel.

Wat moet jij doen?

Als jij de contactpersoon bent vul jij de gegevens van jezelf en alle erfgenamen in. Ook geef je aan dat je begrijpt dat je bij een erfenis de bezittingen en de schulden erft. Weet je dat er een testament is, dan geef je dat ook door.

Wij sturen je een opdrachtbevestiging. Die moet je aanvaarden, bij voorkeur via iDIN. Daarmee staat vast dat je de opdracht hebt gegeven. Wij kunnen dan privacygevoelige gegevens met jou delen.

Direct daarna gaan we aan de slag. We zoeken in de registers of er een testament is, wie de erfgenamen zijn. Daarna sturen we alle erfgenamen een mail. Iedereen moet namelijk de erfenis aanvaarden. Hebben we alles binnen dan maken wij de verklaring van erfrecht (soms al binnen één week).

Wat kunnen eventuele andere erfgenamen doen?

Die andere erfgenamen hoeven niet veel te doen. Het is nergens zo makkelijk gemaakt voor alle erfgenamen om een erfenis te aanvaarden. Het enige dat zij moeten doen is de erfenis aanvaarden. Dat is een verklaring ondertekenen dat ze de erfenis willen aannemen. Dat aanvaarden kan bij ons 100% online. Willen of kunnen zij dat niet, dan kunnen ze het ook bij het gemeentehuis regelen.

Wonen de erfgenamen in het buitenland? Dan helpen we ze eventueel met een videoverbinding.

Je eigen notaris

De afhandeling van een erfenis kun je in Nederland doen zonder notaris. Ook de uitvoering van een testament is de zaak voor de erfgenamen. Het voorlezen of openen van een testament komt in Nederland niet voor, dat is iets uit de film.

Voor een verklaring van erfrecht kun je dus bij iedere notaris terecht. Onze organisatie is helemaal gespecialiseerd in het afhandelen en begeleiden van nalatenschappen. Nergens helpen ze jou zo makkelijk en snel. Ook met individuele vragen via de telefoon kun je bij ons terecht.

Wat is een verklaring van erfrecht niet?

In de verklaring staat wie de erfgenamen zijn. Er staat dus niets in over de verdeling van die erfenis. Is er bijvoorbeeld een kind onterfd? Die staat dan niet in de akte. Ook legaten komen niet in de verklaring. Het document zegt dus niets over hoe de erfgenamen de erfenis moeten verdelen en afhandelen.

Ook als je er onderling niet uit bent over hoe de erfenis te verdelen, kun je een verklaring van erfrecht op laten stellen. Ook het feit dat je daarmee de erfenis aanvaardt, zegt niets over de uiteindelijke verdeling.

Verklaring van erfrecht € 298,-

  • Eenvoudig geregeld
  • 100% online
  • Geen wachttijd