Heb ik twee verklaringen van erfrecht nodig? - vaarwel.nl
Heb ik twee verklaringen van erfrecht nodig?

Heb ik twee verklaringen van erfrecht nodig?

Ik heb een verklaring van erfrecht nodig voor de laatst overleden ouder. Waarom krijg ik het verzoek voor een tweede verklaring?

Dat is meestal om de registratie in het kadaster goed te krijgen. Iedere wijziging in de eigendom moet worden geregistreerd in het Kadaster. Zonder de tweede verklaring is dit niet mogelijk.

Twee verklaringen van erfrecht

Als de ouders zijn gehuwd en één van hen komt te overlijden, dan gaat de erfenis naar de langstlevende. Deze blijft dan ook in de gezamenlijke woning wonen. De woning staat vaak op beide namen. In de praktijk is hier dan nog niets aan de hand. De langstlevende zal pas een verklaring van erfrecht nodig hebben als hij/zij de woning wil verkopen. Als de langstlevende komt de overlijden zullen de kinderen de verklaring van beide ouders aanvragen om de woning op hun naam te krijgen.

Voor de verkoop moet de woning op naam van de eigenaar staan. In het geval de woning nog op beide namen staat, kan de woning niet worden overgedragen. Daarvoor is dan een verklaring van erfrecht nodig voor de eerst overleden partner.

Komt de langstlevende zelf te overlijden en de kinderen willen de woning verkopen, dan hebben zij dus twee verklaringen van erfrecht nodig. Eén voor elke ouder. Hiermee krijgen zij de woning op hun naam.

Kan het ook in één verklaring?

Nee, het zijn altijd twee losse verklaringen. Per erflater verschillen de erfgenamen namelijk.

Voorbeeld

De eerste partner komt te overlijden. De erfgenamen zijn de langstlevende partner en de kinderen. Daarna komt de langstlevende partner te overlijden. Hier zijn alleen de kinderen erfgenaam.

Overlijden langstlevende

twee

Na het overlijden van de langstlevende komen de kinderen in beeld. Zij ontvangen hun erfdeel van de eerst overleden ouder en die van de langstlevende ouder. Als zij het onroerende goed uit de erfenis willen verkopen hebben zij een verklaring van erfrecht nodig om in het Kadaster in te schrijven. Is er geen verklaring van erfrecht voor de eerst overleden ouder, dan moeten de kinderen dus twee verklaringen aanvragen.

Dit kan niet in één verklaring. Beide ouders kunnen namelijk andere erfgenamen hebben. Bij de eerst overleden ouder is de langstlevende ook erfgenaam. Bij de langstlevende ouder zijn alleen de kinderen erfgenaam.

Het Kadaster is gesloten een systeem

Het Kadaster is een uniek en perfect systeem waarmee in Nederland exact bekend is wie eigenaar is van het onroerende goed. Het Kadaster wordt bijgewerkt door de notarissen. Die schrijven iedere wijziging in het eigendom in. Het is ook een openbaar register. Tegen betaling kan je de eigendomsinformatie opvragen.

Het is belangrijk dat die wijzigingen elkaar naadloos opvolgen. Eigendom staat op partij A en partij B. Komt partij A te overlijden, dan moet dat worden genoteerd in het Kadaster. Zo niet, dan moet voor een geldige verkoop de handtekening van partij A en partij B onder een verkoop staan. Bij overlijden van een van de partijen is dat uiteraard niet mogelijk.

Het is dus niet mogelijk om een stap over te slaan in de inschrijving in het Kadaster. Iedere stap moet worden bijgewerkt. Het Kadaster doet dit niet automatisch.

Conclusie, iedere stap inschrijven

Om de verklaring van erfrecht van de langstlevende ouder in te schrijven en het eigendom op naam van de kinderen te krijgen, moeten alle vorige stappen ook worden ingeschreven. De notaris zal dit ook constateren bij controle in het Kadaster. Die vraagt dan om een tweede verklaring van erfrecht voor de eerst overledene ouder. Zonder de tweede verklaring kan de woning namelijk niet op naam van de kinderen komen. Zij kunnen de woning dan ook niet verkopen.

Lees ook: Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster?

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.