Kind - vaarwel.nl
Kind

Kind

Juridisch gezien zijn er verschillende soorten kinderen. Je hebt een biologisch kind, een juridisch kind, een natuurlijk kind en stief- en pleegkinderen.

Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een biologisch kind is niet altijd erkend door de ouders. Er is juridisch gezien dan geen band, ook niet voor het erfrecht.

Een juridisch kind heeft wel een juridische band met de ouders en is automatisch erfgenaam. Je bent een juridisch kind als je bent erkend of geadopteerd. De biologische moeder is automatisch ook juridisch moeder. Daarnaast kan iemand juridisch ouder worden door een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Een natuurlijk kind is een persoon die niet door de vader is erkend en buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. Dit kind is niet automatisch erfgenaam.

Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, maar wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoud als een eigen kind. Juridisch is dit anders dan een geadopteerd kind. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders. Een pleegkind is ook niet automatisch erfgenaam.

Een stiefkind is het kind van jouw partner. Het kunnen kinderen zijn die jij en jouw partner samen opvoeden. Je kan deze kinderen juridisch en fiscaal behandelen alsof het jouw eigen kinderen zijn. Dit moet je dan wel in een testament vastleggen. Een stiefkind is niet automatisch jouw erfgenaam.