Erfgenaam - vaarwel.nl
Erfgenaam

Erfgenaam

De erfgenaam is iemand die iets erft uit een nalatenschap. Dit kunnen bezittingen en een geldbedrag zijn, maar ook schulden. In de wet staat geregeld wie jouw erfgenamen zijn. Wil je iemand anders tot erfgenaam benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend(in)? Dat kan in een testament. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenaam is.