Testament - vaarwel.nl
Testament

Testament

Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. In het testament staat hoe de erfenis verdeelt moet worden. Door het opstellen van een testament kan je afwijken van de wettelijke verdeling of deze juist aanvullen.

In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Je kan ook een legaat nalaten, bewind instellen over het erfdeel van jouw kinderen, een voogd benoemen en een executeur aanwijzen.

Het testament is altijd persoonlijk. Je hoeft het met niemand te delen. Voor het opstellen van een testament moet je langs een notaris. De notaris zal het testament inschrijving in het Centraal Testamentenregister (CTR). De nabestaanden kunnen na jouw overlijden bij het CTR opvragen of er een testament is en bij welke notaris dit ligt.

Je kan een testament op een later moment altijd wijzigen of herroepen. Hiervoor moet je langs de notaris.