Executeur - vaarwel.nl
Executeur

Executeur

De executeur is degene die de erfenis afhandelt. Letterlijk betekent het: uitvoerder. De erflater wijst de executeur aan in een testament of in een executeursbenoeming. De executeur zorgt ervoor dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld, legaten worden uitgekeerd en eventuele andere wensen die in het testament staan worden uitgevoerd.

De executeur is een natuurlijk persoon, dus een mens van vlees en bloed. Dit kan een familielid of vriend zijn. Meestal is het iemand die de overledene goed kende. De erflater kan ook een notaris tot executeur benoemen of een organisatie die gespecialiseerd is in het afhandelen van erfenissen.

Er bestaan verschillende soorten executeurs, met ieder eigen bevoegdheden.

  • Begrafenisexecuteur: deze executeur zorgt alleen voor de begrafenis en is verder niet betrokken bij het afhandelen van de erfenis.
  • Beheersexecuteur: heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen.
  • Executeur met afwikkelingsbewind: deze executeur heeft de bevoegdheid om de hele erfenis af te ronden. De executeur kan beslissingen nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit.