Kindsdeel - vaarwel.nl
Kindsdeel

Kindsdeel

Het kindsdeel is een deel van de nalatenschap. Kinderen hebben recht op een deel uit de erfenis. Als er geen testament is opgesteld is hun erfdeel het ‘kindsdeel’.

Voorbeeld: Eén van de ouders overlijdt en laat een partner en twee kinderen achter. Er zijn dus drie erfgenamen. Zij krijgen allemaal 1/3 van de erfenis. 1/3 is het kindsdeel.

Door een testament op te stellen kan je dit kindsdeel beperken, of juist uitbreiden. Je kan een kind nooit helemaal onterven. Kinderen blijven recht houden op een legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel.

Een kindsdeel is pas opeisbaar nadat de langstlevende partner is overleden.