Verklaring van erfrecht - vaarwel.nl

Verklaring van erfrecht

In welke gevallen heb je een verklaring van erfrecht nodig? Hoe vraag je die aan? Wat is het eigenlijk en waarom moet die ingeschreven worden in het kadaster.

Lees alles over verklaring van erfrecht

 • Kan ik vanuit het buitenland de verklaring van erfrecht opvragen?

  Langs de notaris Voor bepaalde akten moet je altijd in persoon langs de notaris. Zoals voor het opstellen van een testament. Deze moet je persoonlijk ondertekenen in het bijzijn van de notaris. Voor andere akten is dat niet altijd nodig. Zo kunnen wij de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele volledig digitaal opstellen.

 • Heb je altijd een verklaring van erfrecht nodig?

  Altijd verklaring van erfrecht nodig? De belangrijkste vragen om te beoordelen of je een verklaring nodig hebt: Wat staat er in een verklaring van erfrecht? In de verklaring van erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Dat kan volgen uit de wet of uit een testament. Is er geen testament, dan moet de notaris

 • Heb ik voor elke bank een verklaring van erfrecht nodig?

  Eén verklaring van erfrecht is voldoende De bank kan om een verklaring van erfrecht vragen. Het kan zijn dat de overledene bij verschillende banken een bankrekening had lopen. Je hoeft dan niet voor elke bank een nieuwe verklaring van erfrecht aan te vragen. Je kan de verklaring voor verschillende banken gebruiken. En ook voor andere

 • Checklist VVE aanvragen

  Checklist: welke gegevens heb ik nodig? Voor de verklaring van erfrecht hebben wij een aantal gegevens nodig. Gegevens van de overledene: Gegevens van de erfgenamen: Gegevens over de nalatenschap Naast de gegevens van de overledene en de erfgenamen, hebben wij ook een aantal gegevens over de nalatenschap nodig. Is er een testament? Deze vraag kun

 • Wat is iDIN exact?

  iDIN Wij maken gebruik van iDIN om te bepalen wie jij bent. Voor veel notariële aktes moet de notaris jouw identiteit controleren. Vroeger deed je dat met een kopie van een paspoort en dergelijke. Tegenwoordig is er iDIN. Dat is een systeem dat is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. Wij vragen om jou te bevestigen

 • Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster?

  Inschrijving bij het Kadaster In het Kadaster staat wie eigenaar is van een perceel, kavel, appartement en huis. Als een eigenaar van het onroerend goed komt te overlijden, veranderd dat niet automatisch in het Kadaster. De erfgenamen moeten een verklaring van erfrecht laten opstellen. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het Kadaster zodat het onroerend

 • Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

  Wanneer heb ik het nodig? Je hebt niet altijd een verklaring van erfrecht nodig. Voor eenvoudige erfenissen is het meestal niet nodig. Dat scheelt dus geld. Je hebt wel een verklaring van erfrecht nodig als bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij ernaar vraagt. Zij vragen de verklaring dan om zeker te weten dat ze aan de

 • Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

  Verschillen verklaring van executele en verklaring van erfrecht Een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Beide verklaringen worden door de notaris opgesteld en hebben met de nalatenschap van een overledene te maken. Beide documenten kunnen ook pas worden opgesteld nadat iemand is overleden. Verklaring van executele

 • Europese verklaring van erfrecht

  Europese verklaring van erfrecht In de Europese Erfrechtverordening staat het erfrecht op Europees niveau geregeld. Dit geldt voor alle aangesloten EU-landen. Deze verordening is van belang bij internationale erfenissen. Dus als de erflater vermogen had in een ander EU land. Denk hierbij aan een woning in het buitenland of een bankrekening. Het opstellen van een

 • Heb ik twee verklaringen van erfrecht nodig?

  Twee verklaringen van erfrecht Als de ouders zijn gehuwd en één van hen komt te overlijden, dan gaat de erfenis naar de langstlevende. Deze blijft dan ook in de gezamenlijke woning wonen. De woning staat vaak op beide namen. In de praktijk is hier dan nog niets aan de hand. De langstlevende zal pas een

 • Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht?

  Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht? Alle erfgenamen moeten op de verklaring van erfrecht komen te staan. Vraag je de verklaring bij ons aan, dan zitten de eerste drie erfgenamen al in het tarief opgenomen. Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er een toeslag op omdat de notaris dan meer werk

 • Hoelang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht?

  Wat moet er uitgezocht worden? In een verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn. Om erachter te komen wie dat zijn moet de notaris onderzoek verrichten. Voor de erfgenamen kan het al lang duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn. Maar de notaris moet dit eerst onderzoeken, zodat het zeker is dat de