Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig? - vaarwel.nl
Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Nee, je hebt niet altijd een verklaring van erfrecht nodig. In de meeste gevallen kan je ook zonder. Als er een testament is of er zit onroerend goed in de erfenis, dan heb je wel een verklaring van erfrecht nodig.

Wanneer heb ik het nodig?

Je hebt niet altijd een verklaring van erfrecht nodig. Voor eenvoudige erfenissen is het meestal niet nodig. Dat scheelt dus geld. Je hebt wel een verklaring van erfrecht nodig als bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij ernaar vraagt. Zij vragen de verklaring dan om zeker te weten dat ze aan de juiste erfgenamen uitkeren.

altijd

In bepaalde situaties heb je bijna altijd een verklaring van erfrecht nodig. Dat is het geval als de overledene:

  • minderjarig is;
  • failliet is verklaard (dit is van belang voor de schuldeisers);
  • onder curatele of bewind stond;
  • in de schuldsanering zat;
  • kinderen uit een eerdere relatie had of als onenigheid tussen de erfgenamen bestaat.

Vraagt de bank altijd een verklaring van erfrecht?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft richtlijnen opgesteld voor wanneer banken een verklaring van erfrecht kunnen opvragen. De meeste banken houden zich aan deze richtlijnen, maar dat zijn ze niet verplicht. De banken kunnen dus afwijken. Neem daarom altijd contact op met de nabestaandendesk van de bank.

De NVB heeft een online checklist, waarmee je kunt kijken of in jouw geval een verklaring van erfrecht noodzakelijk is.

De belangrijkste vragen om te beoordelen of je een verklaring van erfrecht nodig hebt, zijn als volgt:

  1. Ben je de geregistreerde partner of echtgenoot van de overledene? Dan heb je niet altijd een verklaring nodig. Als er ook geen testament is en het saldo op de rekening is onder de € 100.000, dan is er meestal geen verklaring van erfrecht nodig.
  2. Is er een testament? De bank beoordeelt niet zelf een testament. Uit het testament kan de bank niet opmaken of er erfgenamen zijn die de erfenis hebben verworpen en of alle erfgenamen nog in leven zijn. De bank kan hier geen onderzoek naar doen. Zij vragen daarom een verklaring van erfrecht. De notaris beoordeelt wel het testament en legt in de verklaring vast wie de erfgenamen zijn. Dat geeft de bank zekerheid. In het testament kan ook een executeur zijn benoemd. Diegene is dan bevoegd om de erfenis af te handelen. Vaak is een verklaring van executele dan voldoende.
  3. Is het saldo op de rekening hoger dan € 100.000? Dan heb je een verklaring van erfrecht nodig. Dat is voornamelijk omdat de bank zekerheid wil bij het uitbetalen van hoge bedragen. Als de bank aan de verkeerde uitbetaalt
  4. Zit er onroerend goed in de erfenis? Het onroerend goed moet op naam van de erfgenamen komen te staan. Daarvoor is een verklaring van erfrecht nodig. Deze wordt dan in het Kadaster ingeschreven. De erfgenamen krijgen dan de bevoegdheid om het onroerend goed te verkopen.

De NVB heeft ook richtlijnen voor andere erfgenamen. Zoals voor kinderen van een overledene en de ongehuwde/niet-geregistreerde partner. De banken hebben een ondergrens van € 10.000 afgesproken. Als het saldo dus lager is dan € 10.000, dan zal de bank niet om een verklaring van erfrecht vragen. De bank kan wel een vrijwaring vragen, waarin je de bank vrijwaart van claims van eventuele andere erfgenamen. De banken kunnen deze ondergrens verhogen, maar niet verlagen.

Wat staat er in de verklaring?

In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. De notaris heeft dit onderzocht. Dit doet de notaris door te onderzoeken of er een testament is of niet. Is er een testament, dan wordt deze beoordeeld. Is er geen testament, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. De notaris gaat dan onderzoeken wie de partner en kinderen zijn. Zijn die er niet? Dan gaat de erfenis naar de ouders en (half) broers en zussen.

De verklaring van erfrecht geeft zekerheid aan de bank en verzekeringsmaatschappij. Het is voor hen dan duidelijk wie de erfgenamen zijn. Zij weten dan zeker dat ze met de juiste personen communiceren. Derden mogen erop vertrouwen dat een verklaring van erfrecht juist is.

Eén verklaring is overal geldig

Heb je een verklaring van erfrecht laten opstellen, dan krijg jij één (online) exemplaar. Dat kan je gebruiken voor iedereen die daarom vraagt. Je hoeft dus niet voor iedere bank of verzekeringsmaatschappij een nieuwe te laten opstellen.

Alleen voor het buitenland heb je een andere verklaring nodig. Dus bijvoorbeeld om aan buitenlandse bezittingen te komen, zoals een huis of bankrekening. In Europa is er de Europese verklaring van erfrecht, buiten de EU moet je een formele vertaling laten opstellen. Dit is veel meer werk dan een Nederlandse verklaring van erfrecht.

Een vrijwaring in plaats van een verklaring van erfrecht?

In sommige gevallen kun je bij de bank een vrijwaring tekenen en heb je dus geen verklaring van erfrecht nodig. Voor een vrijwaring hoef je niet langs de notaris. Je ontvangt het document van de bank ter ondertekening.

Een vrijwaring is een verklaring waarin je verklaard dat jij bevoegd bent om met de bank te handelen in de plaats van de overledene. Met de getekende vrijwaring geeft de bank jou dan toegang tot de bankrekening(en) van de overledene. Hierbij hoeft dan niet vastgesteld te worden dat jij ook daadwerkelijk bevoegd bent om over de rekening te beschikken.

Blijkt achteraf dat je toch niet bevoegd was? Dat moet je het geld, of een gedeelte daarvan, wat van de bankrekening is gehaald terugbetalen. De vrijwaring is een schadeloosstelling voor de bank. Dat geeft de bank zekerheid en beschermd de bank tegen claims van eventuele andere erfgenamen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.