Financiën - vaarwel.nl

Financiën

Een van de grootste klussen bij het afhandelen van een erfenis zijn de financiën. Iedereen heeft geld of schulden. Dus er valt altijd heel veel te regelen. Betalen en ontvangen. Het overlijden is een eindafsluiting van de financiën

Lees alles over financiën

 • Heb ik voor elke bank een verklaring van erfrecht nodig?

  Eén verklaring van erfrecht is voldoende De bank kan om een verklaring van erfrecht vragen. Het kan zijn dat de overledene bij verschillende banken een bankrekening had lopen. Je hoeft dan niet voor elke bank een nieuwe verklaring van erfrecht aan te vragen. Je kan de verklaring voor verschillende banken gebruiken. En ook voor andere

 • Aandelen en beleggingen na overlijden

  Aandelen en beleggingen De overledene bezat een aandelenportefeuille, of andere beleggingen. Hoe ga je om met een effectenportefeuille? Het hangt er natuurlijk vanaf om iemand zelf heeft belegd, of via bijvoorbeeld een bank die het beheer doet. Je moet vrijwel direct handelen om eventuele schade te voorkomen en daarna een besluit nemen hoe verder te

 • Crypto in de nalatenschap

  Breng het bezit aan crypto in kaart Het begint al met de vraag of je op de hoogte bent van het bezit van crypto. Dat kunnen allerhande soorten crypto munten zijn, zoals bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. Naast munten kan iemand ook beleggen in NFT (non fundable tokens). Dat zijn een soort aandelen, meestal in kunst.

 • De auto na overlijden

  Stap 1 wat is de keuze? In de nalatenschap zit een auto. Voor de duidelijkheid, wat hieronder staat geldt natuurlijk ook voor een motorfiets op kenteken. De eerste keuze die de nabestaanden moeten maken is wat ze nu willen. Er zijn een paar keuzes: Pas op! Aanvaarden door te rijden Een belangrijk aspect bij een

 • Contant of zwart geld in de erfenis

  Contant geld in erfenis Oude mensen hebben vaak contant geld in huis. Mensen met dementie of angsten hebben zelfs vaak overal geld verstopt in hun huis. De eerste zaak is dus vooral om dit te vinden voordat je op grote schaal zaken gaat weggooien of meegeven aan de opkoper. Voor je het weet zit er

 • De overlijdensuitkering van werkgever of instantie

  Meld het overlijden Allereerst moet je de werkgever informeren over het overlijden van de werknemer. Het is voor de werkgever van belang om de overlijdensdatum te weten zodat er een juiste eindafrekening kan komen. De eindafrekening Als iemand overlijdt stopt een eventuele arbeidsovereenkomst. Op dat moment moet er een eindafrekening komen. Die omvat een reeks

 • Overlijdensrisicoverzekering van de overledene

  Aan wie betaalt de levensverzekering uit? De verzekeraar betaalt aan degene die in de polis als begunstigde staat vermeld. Dat kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet. Een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering staat los van een eventueel testament. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit omdat degene op wie de verzekering was afgesloten is overleden. Zo eenvoudig is

 • Studieschuld bij overlijden na studie

  Studieschuld gaat teniet Bij overlijden van het kind vervalt de studieschuld. Anders bij andere leningen het geval is, gaat de studieschuld dus niet over op de nabestaanden. Dat staat in artikel 6.16, tweede lid van de Wet studiefinanciering 2000: de schuld die resteert bij het overlijden van de debiteur (dat is het kind met de

 • Lopende studieschuld en overlijden

  Studieschuld gaat teniet Bij overlijden van het kind vervalt de studieschuld. Dit is anders dan normaal gesproken bij andere leningen zoals bij een bank, waarbij de schuld vrijwel altijd na overlijden blijft bestaan en overgaat op de nabestaanden. Studieschulden of studiefinanciering zijn echter een bijzonder soort leningen en hiervoor geldt een uitzondering. Dat bepaalt de

 • Verzekeringen van de overledene

  Soorten verzekeringen Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Sommige kun je direct na het overlijden opzeggen, andere wil je nog even door laten lopen. Het kan ook zijn dat je een verzekering wilt overzetten op naam van iemand anders, bijvoorbeeld de partner. Daarnaast heb je ook verzekeringen die uitbetalen na een overlijden. Per verzekering kan de

 • De uitvaartverzekering, hoe werkt dat?

  Uitvaartverzekering opzoeken Allereerst moet je weten of de overledene wel een uitvaartverzekering had afgesloten. Hiervoor ga je eerst op zoek naar het polisblad. Daar staat op bij welke verzekeraar de overledene verzekerd is. Meestal zal de uitvaartverzorger controleren of er een uitvaartverzekering is. De overledene had ook een begunstigde kunnen aanwijzen voor de uitkering. Een

 • De inboedelverzekering van de overledene

  Wat is een inboedelverzekering? De inboedel zijn alle goederen die in en rondom de woning staan. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Voorbeelden van inboedel zijn: de tafel en stoelen, gordijnen, bankstel, bed, maar ook de kleinere spullen zoals het servies. Daarnaast kan ook de schuur onder de verzekering vallen. Deze goederen

 • Rechtsbijstandverzekering van de overledene

  Wat is een rechtsbijstandverzekering? Met een rechtsbijstandverzekering heb je recht op rechtshulp indien je dat nodig hebt. Je bent hiervoor verzekerd en de verzekeraar brengt jou in contact met een jurist. Bij het afsluiten van de verzekering kun je kiezen voor verschillende dekkingen. Veel voorkomende vormen zijn: Een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht. Verzekering opzeggen of

 • Zorgverzekering van de overledene

  Wat is een zorgverzekering? De zorgverzekering (ook wel ziektekostenverzekering) is een verplichte verzekering. De verzekering dekt voornamelijk medische zorgkosten. Daarnaast heb je ook nog een eigen risico. Naast het basispakket kun je ook een aanvullende zorgverzekering hebben, bijvoorbeeld voor de tandarts. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Verzekering stopt vanzelf De zorgverzekering stopt automatisch. De

 • Aansprakelijkheidsverzekering van de overledene

  Wat is een aansprakelijkheidsverzekering? Een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel schadeverzekering, dekt de schade die je veroorzaakt aan spullen van anderen. Of als iemand anders door jouw schuld letsel oploopt. Dit kan om zowel grote als kleine schades gaan. Aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren Voor eigenaren van onroerend goed bestaat er een specifieke aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt dan de schade

 • Lopende rekeningen bij overlijden. Hoe werkt dat precies?

  Wat gebeurt er met lopende rekeningen bij overlijden? In een erfenis vallen vaak niet alleen bezittingen, maar ook schulden. Denk bijvoorbeeld aan lopende rekeningen of nog niet betaalde aankoopfacturen. Of een lopend telefoonabonnement. Ook dit zijn zaken die de betrokkenen moeten regelen. Hoe zit het met lopende rekeningen bij overlijden? Normaal gesproken blijven rekeningen na

 • Schulden bij het BKR

  Wat is een BKR registratie? Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt alle leningen in Nederland bij. Deze leningen worden bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Alle leningen boven de €250,- die langer dan 1 maand lopen, worden daar geregistreerd. Bij het BKR kan worden nagevraagd wat er geregistreerd staat en of de schuldenaar op

 • Vorderingen in de erfenis

  Hoe zit het met vorderingen in een erfenis? Een vordering op iemand is een vorm van bezit (je krijgt nog geld van iemand). Die vorderingen vallen net als andere bezittingen van de overledene in de nalatenschap. Bijvoorbeeld als de overledene geld heeft uitgeleend. De vordering tot terugbetaling komen bij aanvaarding van de erfenis toe aan

 • Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

  Wanneer heb ik het nodig? Je hebt niet altijd een verklaring van erfrecht nodig. Voor eenvoudige erfenissen is het meestal niet nodig. Dat scheelt dus geld. Je hebt wel een verklaring van erfrecht nodig als bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij ernaar vraagt. Zij vragen de verklaring dan om zeker te weten dat ze aan de

 • Bankrekening van de overledene

  Wat doet de bank? Na een overlijden moeten de nabestaanden de bankzaken regelen. Daarvoor heb je toegang nodig tot de bankrekening(en). Na een overlijden kan de bank de rekening, betaalpassen en creditcards blokkeren. Ook de toegang tot online bankieren kan worden geblokkeerd. Gezamenlijke rekeningen, zoals een en/of-rekening, blijven wel toegankelijk. Degene die met de overledene

 • Het erfdeel van je kind vastleggen

  Het beschrijven van de erfenis Het vastleggen van het erfdeel van jouw kind is in de volgende situatie van belang: er is een langstlevende ouder en er is minimaal één kind. Als er geen testament is opgesteld is de wettelijke verdeling van toepassing. Dat houdt in dat de langstlevende partner en de kinderen samen erfgenaam

 • Heeft de overledene nog een onbekende bankrekening?

  Onbekende bankrekening Je kunt meerdere bankrekeningen hebben bij verschillende banken. Hoe kom je erachter hoeveel bankrekeningen de overledene had en bij welke bank dat was? Het is goed om dit uit te zoeken, want je weet nooit of er nog een onbekende bankrekening met spaargeld is. Het saldo van de rekeningen behoort tot het vermogen

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?

  Welke kosten zijn aftrekbaar? Over een erfenis betaal je erfbelasting. Sommige kosten zijn echter aftrekbaar, waardoor je minder erfbelasting betaald. Dat gaat om alle schulden die bestaan op het moment van overlijden. Dat is geregeld in de Successiewet. Ook de kosten van de uitvaart kan je aftrekken. Als je de grafrechten vooruit betaald, kan je