Bankrekening van de overledene - vaarwel.nl
Bankrekening van de overledene

Bankrekening van de overledene

Wat gebeurt er met de bankrekening van de overledene?

In de meeste gevallen zal de bank de rekening(en) van de overledene blokkeren. De erfgenamen kunnen toegang krijgen tot de rekening met een verklaring van erfrecht. Is er een executeur aangewezen? Dan kan de executeur een verklaring van executele opvragen.

Wat doet de bank?

bankrekening

Na een overlijden moeten de nabestaanden de bankzaken regelen. Daarvoor heb je toegang nodig tot de bankrekening(en). Na een overlijden kan de bank de rekening, betaalpassen en creditcards blokkeren. Ook de toegang tot online bankieren kan worden geblokkeerd. Gezamenlijke rekeningen, zoals een en/of-rekening, blijven wel toegankelijk. Degene die met de overledene de en/of-rekening had, kan gewoon geld blijven opnemen.

De bank past daarnaast de tenaamstelling van de rekening aan naar ‘de erven van‘. Zo is het voor de ontvanger ook duidelijk dat de rekeninghouder is overleden. De erfgenamen kunnen op een later moment de tenaamstelling weer wijzigen.

Wat kun je doen als de rekening geblokkeerd is?

Als de bank de rekening heeft geblokkeerd, kun je vaak alleen nog de noodzakelijke betalingen doen. Zoals het betalen van de huur, gas, water en licht en de uitvaartkosten. Om toegang te krijgen tot de bankrekening heb je in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. In bepaalde gevallen kun je zonder verklaring van erfrecht toegang krijgen tot de rekening.

Degenen die bevoegd zijn om over de bankrekening te beschikken zijn de erfgenamen gezamenlijk. Als er via een testament een executeur is aangewezen, is diegene bevoegd om over de bankrekening te beschikken. Daarnaast kunnen de erfgenamen ook een gevolmachtigde aanwijzen die deze bevoegdheid krijgt. Dat kan met een boedelvolmacht.

Als er uiteindelijk geen geld meer op de rekening staat, alle betalingen zijn voldaan, en alle erfdelen zijn uitgekeerd, kunnen de erfgenamen of executeur de bankrekening opheffen.

Automatische incasso’s en periodieke afschrijvingen

Sommige betalingen worden via een automatisch incasso afgeschreven. Denk hierbij aan verzekeringspremies, abonnementen en contributies. Veel banken hebben de optie om deze automatische incasso’s in te zien. Als de bank van de overledene over deze optie beschikt, kun je op een eenvoudige manier deze afschrijvingen inzien. Neem contact op met de klantenservice van de bank als je bepaalde betalingen wilt stopzetten.

Contactgegevens per bank

Iedere bank in Nederland heeft een speciale afdeling voor overlijdens. Hier zijn mensen die deskundig zijn om jou verder te helpen. Zij kunnen ook direct zaken afhandelen zoals het betalen van facturen van een geblokkeerde rekening. Neem altijd eerst contact met de bank op voordat je bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht gaat aanvragen. Mogelijk heb je die helemaal niet nodig.

BankAfdeling nabestaanden
INGServicedesk nabestaanden
RabobankOndersteuning nabestaanden
ABN AMRONabestaandendesk
SNS BankNabestaandendesk
KNABServicedesk
ASN BankNabestaandendesk
RegiobankNabestaandenservice
AegonNabestaandendesk
Triodos BankNabestaandenondersteuning
Van LanschotClient Services
MeesPiersonPrivate Assistance
BLG WonenNabestaandenservice

Onbekende bankrekening

De overledene kan verschillende bankrekeningen hebben gehad. Door te zoeken in de administratie kun je vaak al veel informatie achterhalen. Het kan voorkomen dat je niet alles kunt terugvinden, bijvoorbeeld omdat de administratie niet goed is bijgehouden. Je kunt dan online op zoek gaan naar bankrekeningen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de bankzaken?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.