Aandelen en beleggingen na overlijden - vaarwel.nl
Aandelen en beleggingen na overlijden

Aandelen en beleggingen na overlijden

Wat doe je met een beleggingsportefeuille na overlijden?

In het algemeen moet je de beleggingsportefeuille zo snel mogelijk omzetten naar een risicoloos profiel. Hoe je vervolgens de beleggingen liquide maakt is een tweede vraag.

Aandelen en beleggingen

De overledene bezat een aandelenportefeuille, of andere beleggingen. Hoe ga je om met een effectenportefeuille? Het hangt er natuurlijk vanaf om iemand zelf heeft belegd, of via bijvoorbeeld een bank die het beheer doet. Je moet vrijwel direct handelen om eventuele schade te voorkomen en daarna een besluit nemen hoe verder te handelen. Wat je moet doen hangt ook af van hoeveel erfgenamen er zijn. We leggen het hieronder uit.

Geen risico

Beleggingen hebben per definitie een risico van waardedaling. Nu is de omvang van de erfenis bepaald door de waarde die de aandelen of beleggingen hebben op de dag van overlijden. Over die waarde moeten jullie onderling afrekenen. Over die waarde betaal je mogelijk erfbelasting.

Je kunt het je dus eigenlijk niet permitteren dat die waarde gaat dalen na overlijden. Daarom moet je een beleggingsportefeuille zoveel mogelijk naar defensief of neutraal omzetten. Dat doe je zo spoedig mogelijk. Hoe je ook persoonlijk kijkt naar de ontwikkeling van beleggingen. Dit afdekken van het risico van de erfbelasting kun je op vele manieren bereiken. Door effecten te verkopen en het geld te parkeren, maar ook door andere instrumenten toe te voegen aan de portefeuille. Het is verstandig hierover extern advies in te winnen bij een deskundige. Hiermee voorkom je ook vervelende gesprekken onderling.

Blokkeren en aanvaarden

Zodra je het overlijden meldt zal de bank de beleggingsrekening blokkeren. Er kan dan niet gekocht of verkocht worden.

Het handelen met de beleggingen is een daad van aanvaarding. Het wijzigen van het risicoprofiel is dat in onze ogen niet. Hiermee handel je namelijk in het belang van eventuele schuldeisers. Let wel, het betreft hier een mening.

Langstlevende

aandelen

Stel je bent de langstlevende. Jij hebt dan de beschikking over de hele erfenis. Je kunt dan ook besluiten om de beleggingen aan te houden met het bestaande risicoprofiel. De afweging die je moet maken is of er voldoende liquide middelen zijn om eventuele erfbelasting ook over kindsdelen te voldoen. Hiervoor moet je mogelijk een deel van de beleggingen verkopen.

Als de rekening op beider naam staat, zal de bank deze wijzigen op jouw naam.

De enige erfgenaam

Als je de enige erfgenaam bent kun je vrijelijk beslissen. Let wel ook voor jou zal gelden dat er een risico is dat de beleggingen minder waard worden. Je moet dan nog steeds erfbelasting betalen over de waarde op het moment van overlijden.

Executeur

De executeur heeft het recht effecten te verkopen ter voldoening van de schulden van de nalatenschap. Heeft de executeur de bevoegdheid om de nalatenschap af te wikkelen, dan kan die de hele portefeuille verkopen. Zie hieronder welke afweging hierbij geldt.

Afhandelen beleggingen en aandelen

Je hebt vermoedelijk een verklaring van erfrecht nodig. Bij aandelen en beleggingen hanteren banken andere regels dan bij een bankrekening. Je kunt waarschijnlijk het beste de hele portefeuille snel verkopen. Dan vervalt daarmee eventueel risico. Tegelijk kan het zijn dat de beurs net op een dieptepunt is. In dat geval is het van belang om duidelijk te overleggen met alle erfgenamen. Zorg dat er een eensluidend besluit is, dan bij voorkeur vastligt in een mail of brief.

Je kunt aandelen niet “overnemen”. Ze moeten dus worden verkocht of aangehouden als er een gemeenschappelijke rekening was.

In het zicht van overlijden

Zoals hiervoor uiteengezet is een effectenportefeuille in een nalatenschap een lastig onderdeel. Er zijn risico’s aan verbonden voor de nabestaanden en er ontstaan snel conflicten over. Het is daarom een serieuze overweging om de portefeuille te liquideren voor jouw overlijden.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Financiën?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.