Nabestaande - vaarwel.nl
Nabestaande

Nabestaande

nabestaande

De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Als je nabestaande bent, ben je niet automatisch erfgenaam.

Nabestaanden hebben in bepaalde gevallen recht op een bepaalde uitkering. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is voorbehouden aan partners of echtgenoten.