Boedelvolmacht - vaarwel.nl
Boedelvolmacht

Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij het afhandelen van een erfenis kunnen de erfgenamen een boedelvolmacht geven aan iemand. Dit kan een van de erfgenamen zijn, maar ook iemand anders. Degene die de volmacht krijgt, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af.

De volmacht kan heel ruim zijn. Dan mag de gevolmachtigde de gehele erfenis afhandelen zonder verder overleg met de erfgenamen. De gevolmachtigde mag uiteraard wel met de andere erfgenamen overleggen. De volmacht kan ook beperkter zijn. Bijvoorbeeld alleen maar de bevoegdheid om de woning van de overledene te verkopen.

Het is niet verplicht om een boedelvolmacht op te stellen, maar in de praktijk werkt het wel sneller. De gevolmachtigde kan alleen handelen en hoeft niet te overleggen met de erfgenamen.