De overlijdensuitkering van werkgever of instantie - vaarwel.nl
De overlijdensuitkering van werkgever of instantie

De overlijdensuitkering van werkgever of instantie

Heb ik nog recht op loon of uitkering van de overledene?

Ja zeker heb je nog recht op loon of uitkering. Bovendien heb je op grond van de wet ook recht op minimaal één extra maand uitbetaling. Waarbij die ook vrijgesteld is van loonbelasting.

Meld het overlijden

Allereerst moet je de werkgever informeren over het overlijden van de werknemer. Het is voor de werkgever van belang om de overlijdensdatum te weten zodat er een juiste eindafrekening kan komen.

De eindafrekening

Als iemand overlijdt stopt een eventuele arbeidsovereenkomst. Op dat moment moet er een eindafrekening komen. Die omvat een reeks zaken:

overlijdensuitkering
  • de lopende periode/maand
  • openstaande posten
  • overlijdensuitkering
  • openstaande declaraties
  • spullen en zaken van de werkgever

Lopende maand uitbetalen

Een arbeidsovereenkomst stopt van rechtswege door overlijden op de dag van overlijden. Dat geldt ook voor het recht op een uitkering. Dat wil wel zeggen dat de overledene nog recht heeft op uitbetaling van loon of uitkering over die lopende maand tot en met de dag van overlijden. Deze betaling gaat naar de rekening van de overledene.

De openstaande posten uitkeren

Naast loon bouwen mensen vakantiedagen op en vaak vakantiegeld. Ook dat moet uitgekeerd. De vakantiedagen moeten omgezet in geld en openstaand vakantiegeld komt daarbij. Soms zijn er ook specifieke afspraken binnen een organisatie. Denk daarbij aan een bonus, een extra maandsalaris of dergelijke posten. De werkgever kan die berekenen. Ook deze betaling gaat naar de rekening van de overledene.

De overlijdensuitkering

Dan kent de wet ook nog een overlijdensuitkering in artikel 674 Burgerlijk Wetboek Boek 7. Die uitkering is één maand salaris of uitkering. De uitkering is belastingvrij en wel als volgt:

  • de uitkering maakt geen onderdeel uit van de nalatenschap. Je hoeft dus geen erfbelasting over dit bedrag te betalen;
  • de uitkering is geen loon en er hoeft dus geen loonbelasting ingehouden te worden door de werkgever. Anders gezegd, bruto is netto in dit geval.

De uitkering is traditioneel bedoeld om te voorkomen dat de personen die afhankelijk waren van de overledene plotseling zonder geld kwamen te zitten. De regeling gaat dus uit van het oude idee van een kostwinner. Let dus goed op, de uitkering is niet bedoeld voor de erfgenamen. In de meeste gevallen kunnen de gerechtigde ook de erfgenamen zijn. Dat is niet noodzakelijk. De overledene kan in een testament de hele erfenis aan anderen hebben toebedeeld. Voor deze overlijdensuitkering is dat niet van belang.

Wie hebben recht op de overlijdensuitkering?

Om te beginnen zijn dat de echtgenoot of echtgenote van de overledene, of de persoon met wie een geregistreerd partnerschap bestond. Ook voor ongehuwden die samenwonen is de uitkering bedoeld. Je hoeft geen samenlevingsovereenkomst te hebben. Wel moet je op hetzelfde adres staan ingeschreven en geen familie van elkaar zijn. Formeel zou je aan moeten tonen dat de overledene voor je zorgde.

Zijn deze personen er niet, dus was de overledene een alleenstaande of niet samenwonende? Dan kan de uitkering betaald worden aan de minderjarige kinderen.

Deze uitkering is dus niet voor de overledene bedoeld! Daarom is het verstandig om de werkgever of uitkeringsinstantie te vragen om het bedrag niet op de rekening van de overledene te storten. Juridisch zou dat ook onjuist zijn. De overledene is namelijk niet de gerechtigde tot dit bedrag. Geef dus je eigen bankrekeningnummer door. Het geld maakt geen onderdeel uit van de erfenis en hoef je niet te delen met anderen.

Hogere overlijdensuitkering

De genoemde maand is een minimum. Vaak is in een CAO een hogere uitkering opgenomen. Je kunt zelf online zoeken op de naam van de CAO en het woord overlijdensuitkering. Tot en met drie maanden is het bedrag belastingvrij. Aangezien hier bruto = netto geldt kan dat behoorlijk oplopen voor de nabestaanden.

Uitkering of AOW en overlijdensuitkering

Ook mensen die een uitkering hadden of AOW hebben recht op de overlijdensuitkering. Let op, wat er ook op de websites van deze uitkeringsinstanties staat, de definitie wie er voor de uitkering in aanmerking komt zijn altijd hetzelfde en dus zoals hierboven beschreven! Voor alle uitkeringen geldt dat de uitkering gelijk is aan één maand belastingvrij. In alle gevallen moet ook het vakantiegeld nog uitbetaald, dit is wel belast.

Voor de AOW gaat dit via de Sociale Verzekeringsbank. Die krijgt zelfstandig bericht van de gemeente van overlijden, althans als de overledene in Nederland ingeschreven stond. Vervolgens hangt het van de situatie af of de SVB zelf kan beoordelen of er iemand recht heeft op een overlijdensuitkering. Je kunt die natuurlijk ook zelf aanvragen.

Ook het UWV kent deze uitkering na overlijden. Ook het UWV ontvangt meestal rechtstreeks bericht van overlijden. Het UWV denkt ook zelfstandig te kunnen bepalen wie er recht hebben op een betaling. Die gegevens hoeven niet bekend te zijn bij het UWV.

Openstaande declaraties

Moest de werknemer nog declaraties indienen? Denk hierbij aan reiskosten, een thuiswerkvergoeding of boodschappen voor kantoor? Bericht de werkgever hierover. Stuur, indien beschikbaar, de bonnetjes mee.

De openstaande declaraties zullen met de laatste salarisbetaling worden uitbetaald.

Alle spullen en de auto van de zaak

Werknemers kunnen spullen van hun baas in hun bezit hebben. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap, een laptop, een mobiele telefoon. Soms heeft iemand een auto of fiets van de zaak. Al deze spullen moeten terug naar de werkgever. Zorg voor de goede overdracht zodat niet achteraf discussie kan ontstaan.

Spullen van de werknemer bij de baas. Werknemers hebben soms persoonlijke spullen op hun werk staan. Dat kan van alles zijn, denk aan foto’s, pennen, gereedschap of andere persoonlijke zaken. Vergeet niet om deze spullen op te halen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van het werk?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.