Laatste loon of uitkering na overlijden? - vaarwel.nl
Laatste loon of uitkering na overlijden?

Laatste loon of uitkering na overlijden?

Waar heeft een overledene nog recht op?

Een overledene heeft nog recht op het laatste loon of uitkering over de dagen die niet zijn uitbetaald tot het overlijden. Ook opgespaard of nog niet betaald vakantiegeld moet nu uitgekeerd.

Bijna altijd nog recht op geld

Er is altijd een eindafrekening, met een laatste loon of laatste uitkering.

laatste loon

Loon en uitkering worden betaald in vaste termijnen. Meestal is dat een maand, het kan ook vier weken zijn. Bovenop dat loon kunnen dan nog bijzondere uitkeringen zijn zoals een vaste dertiende maand. Vakantiegeld wordt soms per periode meebetaald, vaker echter is een spaarpotje dan eenmaal per jaar wordt betaald.

Dat wil zeggen dat een overledene altijd nog ergens recht op heeft. Het is vergelijkbaar met als je op normale wijze uit een dienstverband zou stappen. Er is altijd nog een laatste loon of uitkering.

Deze betaling is een vordering van de overledene en valt in de erfenis.

Uitkering of laatste loon maakt niet uit

Het maakt niet uit of het inkomen van de overledene uit loon bestond of uit een uitkering. Ook van een AOW kun je nog recht hebben op een deel van de maand. Ook de pensioenuitkering moet nog uitbetaald.

Geen erfbelasting!

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt over deze betaling loonbelasting in. Je hoeft dan niet ook nog erfbelasting over dit bedrag te betalen.

Voorbeeld

Iemand overlijdt op de vijftiende van de maand oktober. Het salaris werd altijd per maand betaald, vakantiegeld met het loon over mei.
Nu is er nog recht op een halve maand loon en op het opgebouwde vakantiegeld van mei t/m half oktober.
Dergelijke berekeningen kun je bijna niet zelf maken, maar de salarisadministratie kan dit eenvoudig uitrekenen.

Vaste bestanddelen

Het loon kan ook bestaan uit extra bestanddelen, bijvoorbeeld een vaste dertiende maand. Maar er kunnen ook andere onderdelen van de beloning zijn, premies, bonussen, en dergelijke. Als die tot de vaste beloning behoren hebben de nabestaanden daar ook recht op.

Andere posten

Je kunt ook nog andere zaken met de werkgever moeten afrekenen. Denk aan de privé spullen die iemand op het werk had staan. Soms is het de andere kant op en heeft de overledene nog spullen van de werkgever, zoals een telefoon, laptop of een auto. Het komt zelfs voor dat werkgevers geld uitlenen aan hun werknemers.

Kortom, zorg dat je dit alles goed in kaart brengt, zodat er een duidelijke eindafrekening is.

Alles dat je moet afrekenen

Er zijn drie zaken af te rekenen aan het einde van dienstbetrekking:

  1. In Nederland is geregeld dat de ‘nagelaten betrekkingen‘ van de overleden werknemer recht hebben op een overlijdensuitkering van 1 bruto maandsalaris. Dat hoeven niet de erfgenamen te zijn. Nagelaten betrekkingen zijn de echtgenoot of geregistreerde partner, maar ook degene die met de werknemer samenwoonde.
  2. Het nog openstaande loon, over de periode van de vorige betaling tot de datum van overlijden. Inclusief eventueel opgebouwd vakantiegeld tot die datum. Deze betaling valt in de erfenis in tegenstelling tot de betaling onder 1.
  3. De nog niet opgenomen vakantiedagen tot de datum van overlijden. De erfgenamen hebben recht op een financiële vergoeding voor de overgebleven vakantiedagen. Deze betaling valt in de erfenis.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Werk en uitkering?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.