Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden - vaarwel.nl
Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden

Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden

Vervallen de niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?

Nee, de niet opgenomen vakantiedagen komen niet te vervallen. Deze vallen in de nalatenschap. De werkgever keert een financiële vergoeding uit voor de niet opgenomen vakantiedagen.

Niet opgenomen vakantiedagen en overlijden werknemer

Bij het overlijden van een werknemer moeten de betrokkenen veel zaken regelen. Eén van die zaken zijn eventueel niet opgenomen of genoten vakantiedagen. Vervallen die door het overlijden of vallen die in de nalatenschap?

vakantiedagen

De niet opgenomen vakantiedagen komen niet te vervallen bij overlijden. Ze maken dus deel uit van de nalatenschap.

Er zijn drie zaken af te rekenen aan het einde van dienstbetrekking:

  1. In Nederland is geregeld dat de ‘nagelaten betrekkingen‘ van de overleden werknemer recht hebben op een overlijdensuitkering van 1 bruto maandsalaris. Dat hoeven niet de erfgenamen te zijn. Nagelaten betrekkingen zijn de echtgenoot of geregistreerde partner, maar ook degene die met de werknemer samenwoonde.
  2. Het nog openstaande loon, over de periode van de vorige betaling tot de datum van overlijden. Inclusief eventueel opgebouwd vakantiegeld tot die datum. Deze betaling valt in de erfenis in tegenstelling tot de betaling onder 1.
  3. De nog niet opgenomen vakantiedagen tot de datum van overlijden. De erfgenamen hebben recht op een financiële vergoeding voor de overgebleven vakantiedagen. Deze betaling valt in de erfenis.

Als de werknemer overlijdt en de arbeidsovereenkomst stopt, betekent dat dus niet dat er geen aanspraak meer is op de niet opgenomen dagen. Niet opgenomen vakantiedagen worden omgezet in een geldbedrag dat de werkgever moet uitbetalen.

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt over deze betaling loonbelasting in. Je hoeft dan niet ook nog erfbelasting over dit bedrag te betalen.

Hoogte van de uitkering

De waarde van een vakantiedag is afhankelijk van het loon van de overleden werknemer. Die wordt namelijk gebaseerd op het normale loon. Het is verstandig om de vaststelling van het aantal niet opgenomen dagen en daarmee de hoogte van de uitkering samen met de werkgever te bespreken. Mogelijk staat in de arbeidsovereenkomst ook al iets over niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden.

Het kan gebeuren dat de werkgever de uitkering van de vakantiedagen overmaakt naar het bankrekeningnummer van de overledene. Dat is niet de bedoeling. Het kan namelijk zo zijn dat de samenwonende partner geen erfgenaam is en geen toegang heeft tot de bankrekening. De werkgever loopt dan het risico dat het bedrag nog een keer uitbetaald moet worden.

Waarom vervallen deze dagen niet? Uitspraak van de rechter

Een arbeidsovereenkomst eindigt bij het overlijden van de werknemer. Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels twee uitspraken gedaan over de nog openstaande vakantiedagen. In de eerste uitspraak oordeelde het Hof dat een wet, waarin stond dat de vakantiedagen komen te vervallen bij overlijden, in strijd is met de Europese richtlijn. Dat houdt in dat er dus geen wet mag komen waarin staat dat de vakantiedagen komen te vervallen bij overlijden.

In de tweede uitspraak heeft het Hof bepaald dat een wet, waarin staat dat een financiële vergoeding voor vakantiedagen niet tot een erfenis behoort, ook niet is toegestaan.

Verklaring van Erfrecht

Je kunt een verklaring van erfrecht aanvragen om tegenover de werkgever te kunnen bewijzen dat jij als erfgenaam recht hebt op uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen. Let op; dat geldt alleen als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Woonde je samen met de overledene, en was je niet via een testament tot erfgenaam benoemd, dan kun je geen verklaring van erfrecht opvragen. In dat geval moet je tegenover de werkgever bewijzen dat jullie samenwoonde.

De verjaringstermijn voor de vordering tot uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen is 5 jaar na het overlijden. Maak daarom tijdig aanspraak op uitbetaling.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van het werk?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.