de erfbelasting - vaarwel.nl

de erfbelasting

Bij ieder overlijden speelt erfbelasting. Door de drempel hoef je die niet altijd te betalen. Hoe werkt erfbelasting, wat moet je aangeven en wie moet er betalen?

Lees alles over de erfbelasting

 • Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

  Erfgenaam in de plaats van de overledene De kern van een erfenis is dat je alles erft. De bezittingen, de schulden en de meeste lopende contracten. De erfgenamen treden in de plaats van de overledene. Dit alles natuurlijk alleen als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. De erfgenamen zijn per direct in die positie gekomen.

 • Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024

  Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024 In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt. Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. De vrijstellingen zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de

 • Alles dat je moet weten over erfbelasting

  Wat is erfbelasting Erfbelasting is de belasting die de erfgenamen moeten betalen over een ontvangen erfenis. De belasting is een percentage. Net zoals bij inkomstenbelasting werkt erfbelasting met schijven. Je betaalt in de eerste schijf (ongeveer € 150.000) een lager percentage dan daarboven. De tweede variabele is welke positie jij innam ten opzichte van de

 • Erfbelasting bij een alleenstaande

  Ongunstige regelgeving Voor alleenstaanden is de erfbelasting in Nederland uitermate ongunstig. Dat komt door het systeem waarmee je erfbelasting uitrekent. Dat bestaat uit een vrijstelling en een tarief. De vrijstelling is het deel van de erfenis waarover de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen. Het tarief is het percentage belasting. De vrijstellingen en tarieven worden

 • Woning in het buitenland. Welk recht is van toepassing?

  Huis in het buitenland. Welk recht is van toepassing? Bij een overlijden is het recht van toepassing van het land waar de overledene woonde. Dat is het land waar hij/zij de laatste gewone verblijfplaats had. Bijvoorbeeld waar de gezinssituatie afspeelde of waar hij belasting heeft betaald. Dankzij internationale afspraken is het eenvoudiger een huis in

 • De overlijdensuitkering van werkgever of instantie

  Meld het overlijden Allereerst moet je de werkgever informeren over het overlijden van de werknemer. Het is voor de werkgever van belang om de overlijdensdatum te weten zodat er een juiste eindafrekening kan komen. De eindafrekening Als iemand overlijdt stopt een eventuele arbeidsovereenkomst. Op dat moment moet er een eindafrekening komen. Die omvat een reeks

 • Overlijdensrisicoverzekering van de overledene

  Aan wie betaalt de levensverzekering uit? De verzekeraar betaalt aan degene die in de polis als begunstigde staat vermeld. Dat kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet. Een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering staat los van een eventueel testament. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit omdat degene op wie de verzekering was afgesloten is overleden. Zo eenvoudig is

 • Erfbelasting betalen voordat de woning is verkocht

  Erfbelasting betalen voordat het huis is verkocht? Als je een erfenis ontvangt, betaal je daar erfbelasting over. Als er een woning in de erfenis zit kan de erfbelasting behoorlijk hoog zijn. Zonder de verkoop van de woning kan het zijn dat de erfgenamen niet beschikken over de contante middelen om de belasting te betalen. Het

 • Wie moet de erfbelasting betalen?

  Erfbelasting betalen De aangifte erfbelasting wordt gedaan door de erfgenamen. Als er een executeur is benoemd doet de executeur de aangifte. Als de aangifte erfbelasting is ingediend, zal de Belastingdienst in een aanslag vaststellen hoe hoog de erfbelasting zal zijn. Maar wie betaalt de erfbelasting? Lees hier wie de aangifte erfbelasting moet indienen. Wie ontvangt

 • Wie moet de aangifte erfbelasting doen?

  Wie doet de aangifte erfbelasting? Juridisch gezien is iedere erfgenaam verplicht om aangifte van de erfbelasting te doen. In de praktijk is dat niet zo praktisch. De totale aangifte moet op 100% van de erfenis uitkomen. Alle aangiftes moeten uitgaan van dezelfde feiten. Als iedere erfgenaam afzonderlijk aangifte doet, kan hier mogelijk een klein verschil

 • Wanneer aangifte erfbelasting doen?

  Wanneer aangifte erfbelasting indienen? Binnen welke termijn moet je aangifte erfbelasting doen? De eerste termijn is acht maanden. Die aangiftetermijn gaat lopen op de dag na het overlijden. De Belastingdienst streeft ernaar om mensen binnen vier maanden na het overlijden een uitnodiging te sturen. Dat verzoek van de Belastingdienst staat echter helemaal los van de

 • Ik ontvang een erfenis uit het buitenland. Betaal ik erfbelasting?

  Erfbelasting bij erfenis uit buitenland Bij een erfenis uit het buitenland is het recht van het land waar de erflater zijn of haar gewone verblijfplaats had van toepassing op de erfenis. Woonde de erflater bijvoorbeeld in Frankrijk? Dan zijn die regels van toepassing op de nalatenschap. Of je op grond van Nederlandse regels erfbelasting moet

 • Vorderingen in de erfenis

  Hoe zit het met vorderingen in een erfenis? Een vordering op iemand is een vorm van bezit (je krijgt nog geld van iemand). Die vorderingen vallen net als andere bezittingen van de overledene in de nalatenschap. Bijvoorbeeld als de overledene geld heeft uitgeleend. De vordering tot terugbetaling komen bij aanvaarding van de erfenis toe aan

 • Waardering vruchtgebruik bij erfenis

  Wat is vruchtgebruik? Het vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van iemand anders zijn. Als vruchtgebruiker mag je ook de ‘vruchten’ gebruiken, denk bijvoorbeeld aan rente. Een veelvoorkomende situatie is die waarin de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over een woning. De langstlevende mag in de woning blijven wonen, maar wordt hierdoor

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?

  Welke kosten zijn aftrekbaar? Over een erfenis betaal je erfbelasting. Sommige kosten zijn echter aftrekbaar, waardoor je minder erfbelasting betaald. Dat gaat om alle schulden die bestaan op het moment van overlijden. Dat is geregeld in de Successiewet. Ook de kosten van de uitvaart kan je aftrekken. Als je de grafrechten vooruit betaald, kan je