Alles dat je moet weten over erfbelasting - vaarwel.nl
Alles dat je moet weten over erfbelasting

Alles dat je moet weten over erfbelasting

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die je moet betalen als je een erfenis ontvangt. Deze belasting kent forse drempels, bedragen waar je dus geen erfbelasting over hoeft te betalen.

Wat is erfbelasting

erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die de erfgenamen moeten betalen over een ontvangen erfenis. De belasting is een percentage. Net zoals bij inkomstenbelasting werkt erfbelasting met schijven. Je betaalt in de eerste schijf (ongeveer € 150.000) een lager percentage dan daarboven.

De tweede variabele is welke positie jij innam ten opzichte van de overledene. Hoe verder je weg staat, hoe hoger jouw tarief.

De derde variabele zijn de vrijstellingen. Een partner heeft een vrijstelling van rond de € 790.000. Over dat bedrag betaal je dus geen erfbelasting als partner. Kinderen hebben een vrijstelling van ruim € 25.000.

Waarover betaal je?

Je betaalt over de netto waarde van de erfenis. Dat zijn dus alle bezittingen minus alle schulden. De wijze waarop je de bezittingen moet waarderen leggen we je uit. De waardering voor de erfbelasting is een andere dan de waardering om af te rekenen tussen de erfgenamen. Immers voor de aangifte van de belasting kies je de laagste waardering die is toegestaan. Onderling wil je de werkelijke waarde in het economisch verkeer gebruiken.

Voor de erfbelasting zijn de kosten van de uitvaart aftrekbaar.

Rekenvoorbeelden erfbelasting

Voorbeeld

Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Jullie hadden een huis van € 600.000, met een hypotheek van € 150.000. Alle overige bezittingen zijn samen € 50.000 waard. Jullie totale bezit is dus 600.000-150.000+50.000 = 500.000 euro. De helft is van jou, via de gemeenschap van goederen. De andere helft is de erfenis. De erfenis is dus in dit voorbeeld € 250.000. Jij betaalt als partner geen erfbelasting. Dit bedrag is ruim onder de vrijstelling.

Voorbeeld

We nemen hetzelfde voorbeeld als hiervoor. Nu zijn er ook twee kinderen. De erfenis is nog steeds € 250.000. Deze moet gedeeld door drie personen (de langstlevende en twee kinderen). Alleen de kinderen moeten nu erfbelasting betalen. Zij erven € 83.333. Hier gaat per kind € 25.000 af (iets minder formeel), als vrijstelling. Over € 59.000 moeten zij erfbelasting betalen. Hun tarief is 10%. Zij betalen dus € 5.900 per persoon.
In de praktijk moet meestal de langstlevende deze belasting nu betalen, zie de uitleg hieronder.

Wanneer moet je betalen

De betaling van de erfbelasting moet binnen acht maanden betaald zijn. Daarna rekent de Belastingdienst belastingrente. Je kunt dat voorkomen door eventueel een voorschot te betalen. Daarvoor moet je een aanvraag indienen.

Hoe zit dat met de langstlevende?

De langstlevende heeft als er geen testament is de beschikking over de hele erfenis. Eventuele kinderen hebben een vordering, maar krijgen nog niets uitbetaald. Dat wil ook zeggen dan de langstlevende de erfbelasting moet betalen voor de kinderen.

Dit kan lastig zijn als het hele bezit in stenen zit, dus in het huis dat de langstlevende bewoont en blijft bewonen. Dit kun je voorkomen met een testament. De kinderen kunnen mogelijk geld uitlenen aan de langstlevende. Er zijn fiscale voordelen aan het direct betalen van de belasting.

Wanneer moet je de aangifte uiterlijk indienen

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden zijn ingediend. Je kunt wel uitstel aanvragen. Er is een standaard uitstel voor bijzonder situaties. Bijvoorbeeld als je geen erfgenaam bent, maar verwachter bij een tweetrapsmaking.

Standaard uitstel is vijf maanden. Je kunt altijd uitstel van de aangifte vragen. Een uitstel van vijf maanden wordt dan standaard goedgekeurd. Let wel op, je moet dat wel aanvragen. Dat doe je door in te loggen bij De Belastingdienst.

Voor het bijzonder uitstel, dat dus ook veel langer dan vijf maanden kan duren moet je een brief sturen naar:
Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Antwoordnummer 14660
5600 WK Eindhoven

Lees hier meer over het indienen van de aangifte erfbelasting en het aanvragen van uitstel.

Erfbelasting na F-biljet

Meestal moet er nog een laatste aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan worden. Deze laatste aangifte maak je op een F-biljet. Pas als vast staat of er nog belasting betaald moet worden, of belasting terug ontvangen gaat worden, kun je de aangifte voor de erfbelasting afronden.

Een nog te betalen bedrag aan inkomstenbelasting is namelijk een schuld van de nalatenschap. Een mogelijke teruggave het omgekeerde.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Belasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.