Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024 - vaarwel.nl
Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2024

In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt.

tarieven en vrijstellingen

Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. De vrijstellingen zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de overledene. Onder omstandigheden worden pleegkinderen behandeld als kinderen. De tarieven van de vrijstellingen worden ieder jaar bijgesteld. Datzelfde geldt voor de tariefgroepen van de belastingheffing. Hieronder staan de actuele tarieven erfbelasting en de vrijstellingen.

De berekening van erfbelasting doe je in twee stappen. Eerst kijk je naar de vrijstelling. Over hetgeen wat overblijft betaal je belasting. Dan kijk je binnen welk tarief je valt.

Tabel: vrijstelling erfbelasting 2024

Over het eerste deel van een erfenis hoef je geen belasting te betalen. Dat deel heet een vrijstelling. Die vrijstelling verschilt per persoon en is bepaald door jouw verhouding tot de overledene.

VerhoudingVrijstelling
Partner, echtgenoot€ 795.156
Kind of kleinkind€ 25.187
Ouder€ 59.643
Kind met een handicap€ 75.546
Andere erfgenaam€ 2.658
Bron: Belastingdienst

Als ouders erven dan is de vrijstelling voor beide ouders gezamenlijk het genoemde bedrag. Is er maar één ouder, dan geldt de vrijstelling voor die ene ouder.

Samenwonenden. De vrijstelling voor partners of echtgenoten kan ook van toepassing zijn als je samenwoont. Daar zijn dan wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je een notarieel samenlevingscontract hebben opgesteld en deze moet minimaal zes maanden geleden zijn gepasseerd bij de notaris.

Tarief erfbelasting 2024

Het tarief aan erfbelasting wordt door twee factoren bepaald. De waarde van de erfenis en de verhouding die je hebt tot de overledene (de erflater).
Op de site van De Belastingdienst staat een Rekenhulp waarmee je exact kunt uitrekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen.

Tabel: Tarief erfbelasting 2024

Nadat je de vrijstelling eraf hebt gehaald, blijft er een gedeelte over. Over dat gedeelte betaal je de erfbelasting. Het tarief is lager als het bedrag onder de € 152.368,- is. Daar betaal je 10, 18 of 30% belasting over. Alles wat daarboven is, betaal je meer belasting over, 20, 36 of 40%.

Waarde erfenisPartner en (pleeg)kinderenKleinkinderen/verdere afstammelingenOverige erfgenamen
€ 0 – € 152.36810%18%30%
€ 152.368 en meer20%36%40%
Bron: Belastingdienst

Goede doelen betalen geen belasting

Dan is er nog een algemene vrijstelling van erfbelasting voor Goede Doelen die de zogeheten ANBI status hebben. Dat is een door de Belastingdienst afgegeven verklaring dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Zij betalen helemaal geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Datzelfde geldt voor stichtingen en verenigingen die de SBBI status hebben. Dat zijn Sociaal Belang Behartigende Instellingen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de erfbelasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.