Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel? - vaarwel.nl
Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

Ben ik persoonlijk aansprakelijk als ik fouten maak?

Ja in beginsel ben je aansprakelijk. Je bent in de plaats van de overledene gekomen. Er is wel een verschil tussen aansprakelijk naar buiten en tussen erfgenamen onderling.

Erfgenaam in de plaats van de overledene

De kern van een erfenis is dat je alles erft. De bezittingen, de schulden en de meeste lopende contracten. De erfgenamen treden in de plaats van de overledene. Dit alles natuurlijk alleen als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. De erfgenamen zijn per direct in die positie gekomen.

Het belangrijkste punt van zuiver aanvaarden is dat de erfgenamen ook aansprakelijk zijn als er achteraf meer schulden bestaan dan bezittingen. Bovendien kan een schuldeiser dan zelf kiezen bij wie van de erfgenamen die het geld gaat incasseren. Dat zal vermoedelijk dan bij degene zijn met het meeste bezit. Onderling tussen de erfgenamen is wel een verplichting om dit samen te dragen. Naar buiten dus niet.

Erfgenamen onderling

De erfgenamen zijn samen bevoegd en dus ook aansprakelijk. Nu kunnen de erfgenamen jou aanwijzen op verzoek om de erfenis af te handelen. Je hebt dan een volmacht van hen, dat noemen we een boedelvolmacht.

Nu ben je uitsluitend aansprakelijk als je:

  • buiten de volmacht zou handelen
  • bewust een fout maakt

Als erfgenamen elkaar aansprakelijk gaan stellen dan is er meestal al iets mis in de onderlinge verhouding.

Buiten de volmacht

Een volmacht kan beperkingen hebben. Bijvoorbeeld dat je niet het onroerend goed mag verkopen. Of dat je boven een bepaald bedrag eerst de instemming van de andere erfgenamen moet hebben. De buitenwereld hoeft zich hier niet veel van aan te trekken, die kan uitgaan van de goede trouw.

Maar als je dus buiten de volmacht zou handelen, dan hebben de andere erfgenamen wel de mogelijkheid jou aansprakelijk te stellen. Buiten een volmacht handelen is onrechtmatig naar degene die jou de volmacht heeft gegeven.

Erfbelasting en aansprakelijkheid

Het verzoek om aangifte erfbelasting te doen gaat naar de langstlevende of naar (meestal) het oudste kind. Verzoek klinkt vriendelijk, maar het is een verplichting. De afdracht van de erfbelasting doe je meestal ook in één keer. Hier zijn de verschillende erfgenamen aansprakelijk voor hun eigen erfdeel met de belasting. Dat is dan weer anders als er een langstlevende is zonder testament. Die is namelijk aansprakelijk voor de afdracht van de gehele erfbelasting.

Een bewuste fout

Juridisch ligt een bewuste fout iets genuanceerder. Het komt erop neer dat een bewuste fout altijd een aansprakelijkheid oplevert. Maar ook een fout die je echt had kunnen voorkomen kan een aansprakelijkheid opleveren. Te weinig onderzoek, of iets doen waar je werkelijk geen verstand van hebt en dat ook nog weet. Dat soort zaken kunnen een aansprakelijkheid opleveren.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfenis verdelen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.