Wie handelt de erfenis af? - vaarwel.nl
Wie handelt de erfenis af?

Wie handelt de erfenis af?

Wie mag de erfenis afhandelen?

In beginsel zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Tenzij er een executeur is aangewezen. De erfgenamen mogen ook iemand een volmacht geven om de erfenis af te handelen.

Wie handelt de erfenis af?

Bij een overlijden zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Tenzij er een testament is opgesteld waarin een executeur is benoemd. Als de executeur de executeursbenoeming aanvaardt, is hij/zij bevoegd om de erfenis af te handelen.

Als er geen executeur is benoemd kunnen de erfgenamen er ook voor kiezen om iemand een boedelvolmacht te geven. Alle erfgenamen moeten deze volmacht aanvaarden voordat de gevolmachtigde namens hen kan handelen.

handelt

In de praktijk kan het handig zijn om een volmacht te verlenen aan één persoon. Deze persoon kan dan zelfstandig handelen. Bijvoorbeeld bij de bank. Dan hoeven niet alle erfgenamen een handtekening te zetten. Hierdoor kan de nalatenschap sneller worden afgehandeld.

Er is een executeur benoemd

In een testament kan een executeur zijn benoemd. De bevoegdheden van de executeur staan in het testament. De executeur moet eerst beslissen of hij/zij de executeursbenoeming aanvaardt. Deze benoeming kan namelijk ook verworpen worden.

Nadat de executeur de benoeming heeft aanvaard, kan de executeur beginnen met het afhandelen van de nalatenschap. De executeur hoeft geen toestemming te vragen bij de erfgenamen. De erflater heeft specifiek iemand aangewezen als executeur en de erfgenamen moeten deze keus respecteren.

De erflater kan ook een notaris hebben benoemd tot executeur. Dit is dan een boedelnotaris.

Erfgenamen informeren

De executeur heeft een informatieplicht ten opzichte van de erfgenamen. De executeur moet de erfgenamen op de hoogte houden van de afhandeling. Dat kan bijvoorbeeld door de erfgenamen tussentijds op de hoogte te brengen en een eindafrekening met de erfgenamen te delen. Daarin staat de verantwoording over hoe de erfenis is afgehandeld.

Gevolmachtigde aanwijzen

Is er geen executeur benoemd, dan zijn de erfgenamen samen bevoegd. Dat wil zeggen dat ze nu samen de erfenis moeten afhandelen. De erfgenamen kunnen een volmacht verlenen aan iemand om de gehele nalatenschap af te handelen. Maar zij kunnen ook een beperkte volmacht geven. Bijvoorbeeld alleen voor het afhandelen van de bankzaken, of een volmacht om de woning te verkopen. De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om de bevoegdheden te spreiden over meerdere gevolmachtigde.

In de praktijk kan dit verwarrend zijn. Meestal is het daarom handiger om één gevolmachtigde aan te wijzen die de gehele erfenis afhandelt. Als het echter om een hele grote erfenis gaat, kan het weer wel handig zijn om de bevoegdheden te verdelen.

Volmacht voor het overlijden afgegeven

Indien de erflater voor het overlijden een volmacht had gegeven aan iemand, komt deze te vervallen bij overlijden. Dat geldt voor elke volmacht die tijdens het leven is afgegeven. Deze vervallen altijd bij overlijden. Een volmacht geeft iemand een bevoegdheid die jij hebt op dat moment. Als je bent overleden heb je geen enkele bevoegdheid meer. Dus kan er ook geen volmacht meer zijn.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Executeur en gevolmachtigde?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.