Boedelnotaris - vaarwel.nl
Boedelnotaris

Boedelnotaris

Een boedelnotaris is een notaris die de erfgenamen adviseert bij het afwikkelen van een nalatenschap. De erfgenamen en de boedelnotaris bespreken gezamenlijk welke taken de boedelnotaris al verrichten. Bijvoorbeeld het opstellen van een boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen de hulp van een boedelnotaris inschakelen.

Om te achterhalen wie bij de afwikkeling de betrokken notaris is, kan je het boedelregister raadplegen.