Verklaring van erfrecht - vaarwel.nl
Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn. De notaris doet hier onderzoek naar door de registers te controleren en eventueel een testament te beoordelen.

Als er een executeur is aangewezen wordt deze ook in de verklaring van erfrecht opgenomen. In de verklaring van erfrecht staat wie bevoegd is om betalingen en andere handelen voor de afhandeling van de erfenis te doen. Op grond van de verklaring kan bijvoorbeeld de bank de rekening van de overledene vrijgeven aan de erfgenamen. Ook voor overlijdenspensioenen is vaak zo’n verklaring nodig.

Laat de overledene een (vakantie)woning na? Dan kan de verklaring in het Kadaster worden ingeschreven, zodat de woning op naam van de erfgenamen komt te staan.

De verklaring van erfrecht is als het ware het toegangsbewijs tot de erfenis.