Executeur en gevolmachtigde - vaarwel.nl

Executeur en gevolmachtigde

Een erfenis kan worden afgehandeld door een executeur. Die moet dan wel benoemd zijn in een testament van de overledene. Is er geen executeur, dan is het mogelijk dat de erfgenamen iemand volmacht geven. Er zijn grote verschillen en er is veel over te zeggen.