Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien? - vaarwel.nl
Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

Wie kan en mag het CTR inzien?

Iedereen kan informatie opvragen bij het Centraal Testamentenregister. Je moet wel over een aantal gegevens van de overledene beschikken.

Het Centraal Testamentenregister

Nadat iemand is overleden is het van belang om te weten of diegene een testament heeft opgesteld of niet. In het testament kan namelijk zijn afgeweken van het versterferfrecht, er kunnen dus andere erfgenamen zijn aangewezen. Om erachter te komen of er een testament is opgesteld, kun je het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen.

centraal testamentenregister

In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle (in Nederland opgestelde) testamenten ingeschreven. Je kunt zelf controleren of de overledene een testament heeft. Hiervoor heb je een aantal gegevens van de overledene nodig:

  • de volledige naam van de overledene;
  • geboortedatum en -plaats;
  • overlijdensdatum.

Iedereen kan erin

Je hoeft zelf geen erfgenaam of executeur te zijn om deze informatie bij het Centraal Testamentregister op te vragen. Als je over bovengenoemde gegevens beschikt, kun je digitaal de informatie opvragen. Je ziet dan of er een testament is opgesteld door de overledene, wanneer en bij welke notaris het testament ligt. De inhoud van het testament kun je niet opvragen via het CTR. Dat kun je bij de notaris opvragen. Om deze informatie te kunnen opvragen moet je wel belanghebbende zijn.

Wil je weten welke bekende Nederlanders een testament hadden en hoe vaak ze dat hebben gewijzigd? Je kunt het eenvoudig opvragen. De benodigde gegevens, zoals hiervoor opgenoemd staan namelijk meestal op Wikipedia. Zo zie je dat André Hazes zijn testament regelmatig wijzigde. Ook zie je bij welke notaris hij dat heeft gedaan.

De Wet op het Centraal Testamentregister bepaalt dat iedereen kosteloos inlichtingen (informatie) kan opvragen uit het testamentenregister.

Ik kan de informatie niet online opvragen, wat nu?

In sommige gevallen kun je de aanvraag niet digitaal indienen. Dat is het geval als:

  • iemand is overleden vóór 1 oktober 1994;
  • de overledene niet in Nederland woont of in het buitenland is overleden;
  • de persoon is nog niet overleden.

In bovengenoemde gevallen kun je schriftelijk een verzoek indienen bij het Centraal testamentenregister. Behalve in het geval dat iemand nog niet is overleden. Dan kan alleen een bewindvoerder of curator deze informatie schriftelijk opvragen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.