Is een buitenlands testament geldig? - vaarwel.nl
Is een buitenlands testament geldig?

Is een buitenlands testament geldig?

De overledene heeft in het buitenland een testament opgesteld. Is deze ook in Nederland geldig?

Als het testament juridisch juist is opgesteld, dan is het buitenlandse testament geldig. Het gaat dan om de regels van het betreffende land waar het testament is opgesteld.

Testament in het buitenland opstellen

Nederland heeft met verschillende landen een verdrag gesloten, het Haags testamentenverdragen. Dit verdrag bevat regels over de geldigheid van buitenlandse testamenten.

Als een buitenlands testament juridisch juist is opgesteld, geldt het testament ook in Nederland. Dus naar de regels van erfrecht van het land waar het testament is opgesteld. Mondelinge testamenten zijn in Nederland niet geldig. Bijvoorbeeld als de erflater iets had toegezegd aan iemand omtrent de nalatenschap.

Formele eisen

Een buitenlands testament is in Nederland geldig als het voldoet aan de wettelijke formaliteiten van:

buitenlands
  • het land waar het testament is gemaakt; of
  • de staat waarvan de testateur de nationaliteit heeft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden; of
  • het land waar de testateur zijn woonplaats heeft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden; of
  • het land waar de testateur verblijft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden.

Als er in het testament een onroerende zaak (zoals een huis) wordt nagelaten, moet het testament voldoen aan wettelijke eisen van het recht uit het land waar die onroerende zaak is. Als een huis dat staat in Spanje wordt nagelaten, moet het testament dus voldoen aan het Spaanse recht.

Hoe kom je achter een buitenlands testament?

Van een groot aantal Europese landen kun je online informatie vinden hoe je een testament kan achterhalen. Je zult dit dan meestal per land moeten uitzoeken. Op de website van het Europees Netwerk van Testamentenregisters (ARERT) kun je voor 28 aangesloten Europese landen nagaan hoe je de testamentenregisters van die landen kunt raadplegen.

Dit werkt alleen voor testamenten die zijn geregistreerd. Het uitzoeken van deze vraag kun je het beste doen als je en redelijk vermoeden hebt dat er ergens anders een testament is opgesteld.

Let op: net als in Nederland kun je vaak alleen zien of er een testament is en bij welke notaris het testament ligt. Je kunt dus niet de inhoud van het testament opvragen. In Nederlands hebben wij daar het Centraal Testamentenregister (CTR) voor.

In sommige landen kun je ook zonder notaris een testament opstellen. Deze testamenten worden niet geregistreerd in een register. Het kan dus lastig zijn om te achterhalen of er zo’n soort testament is. Het is het eenvoudigst als de erflater iemand van tevoren had geïnformeerd over zo’n soort testament en daarvan een kopie had verstrekt. Als dit niet is gedaan is het lastig om te achterhalen of er zo’n testament is.

Hele testament geldig?

Of alle bepalingen in het testament zelf (dus de inhoud) ook geldig is in Nederland is een tweede vraag. Dat moet per bepaling of clausule worden beoordeeld. Je kunt hiervoor naar een notaris die gespecialiseerd is in buitenlandse testamenten.

Meerdere testamenten, één in Nederland en één in het buitenland

Het kan ook voorkomen dat iemand in Nederland en in het buitenland een testament heeft opgesteld. Welk testament is dan geldig? Dat is afhankelijk van de inhoud van het testament. Vaak wordt er een testament is het buitenland opgesteld als daar onroerend goed is, zoals een vakantiewoning. In het testament staat dan vaak alleen een bepaling die betrekking heeft op het onroerend goed. Dat kan dan een aanvulling zijn op het Nederlandse testament.

In het laatst opgesteld testament kan ook een herroeping staan. Dat houdt in dat alle testamenten die daarvoor zijn gemaakt, komen te vervallen.

Het is dus afhankelijk van de inhoud van het testament.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de bepaling van de erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.