Erfenis van kind afhandelen - vaarwel.nl
Erfenis van kind afhandelen

Erfenis van kind afhandelen

Hoe handel ik de erfenis van mijn overleden kind af?

Je moet eerst controleren of jouw kind een testament had. Daarin staan wie de erfgenamen zijn. Zonder testament geldt de verdeling volgens de wet.

Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind?

kind

Eerst moet je controleren of er een testament is. Dat kun je opvragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt de verdeling volgens de wet. Dat houdt in dat eerst de partner en kinderen (jouw kleinkinderen) erfgenamen zijn. Is er geen partner en/of kinderen? Dan zijn de ouders en broers en zussen erfgenamen.

Dit staat geregeld in artikel 4:11 van het Burgerlijk Wetboek.

Minderjarige kinderen

Een minderjarige tot 16 jaar kan geen testament opstellen. In dat geval geldt dus altijd de verdeling volgens de wet.

Als de erfgenamen van het minderjarige kind zelf ook minderjarig zijn (broers en zussen), kunnen zij de erfenis alleen beneficiair aanvaarden. De ouders kunnen dit namens die kinderen doen. In de meeste gevallen omvat de erfenis van een minderjarig kind weinig tot niets. Een uitgebreide boedelbeschrijving is dan niet nodig.

Erfdeel ouders

In de wet is opgenomen dat de ouders minimaal een kwart (1/4 deel) van de erfenis erven. De rest wordt verdeeld over de broers en zussen.

De ouders kunnen ook meer dan een kwart erven. Bijvoorbeeld als er twee ouders zijn en één broer. Zij erven dan allemaal 1/3 deel.

Voorbeeld

De erfenis bedraagt € 100.000,–. Jullie (de ouders) leven beiden nog. Je hebt nog een zoon en twee dochters (broers en zussen van de overledene). Er zijn dus 5 erfgenamen. De ouders erven allebei 1/4 deel, dus beide € 25.000,–. De zoon en twee dochters erven gelijk verdeeld de rest, dus ieder 1/6 deel van de erfenis, € 16.666,–.

Erfdeel broers en zussen

De broers en zussen erven voor gelijke delen. Dus wat overblijft nadat het erfdeel van de ouders is berekend.

Het erfdeel van een halfbroer of halfzus is net even anders. Zij zijn ook erfgenamen, maar erven de helft van wat zij zou erven als het een hele broer of zus was geweest.

Erfbelasting

Je betaalt erfbelasting over de erfenis. Er zijn bepaalde vrijstellingen. Over dat deel betaal je dus geen erfbelasting. Alles wat boven de vrijstelling komt, betaal je wel erfbelasting over. Ouders, broers en zussen betalen over de erfenis een hogere belastingheffing. Dat komt omdat voor hen een lage vrijstelling geldt.

Voorbeeld

We gebruiken hier hetzelfde voorbeeld. De ouders erven beide 1/4 deel, dus €25.000,-, en de broers en zussen ieder 1/6, €16.666,-.

Voor de ouders geldt een vrijstelling van €54.270 (in 2023). Zij betalen in dit geval dus geen erfbelasting. Voor de broers en zussen geldt een veel lagere vrijstelling van €2.418,-. Zij betalen erfbelasting over een bedrag van €14.248,- (=€16.666 – €2.418). Hier betalen zij 30% erfbelasting over, (30% van €14.248=) €4.274,40. De broers en zussen houden dus ieder €12.391,60 over (=€16.666 – €4.274,40).

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.