Is een oud testament nog geldig? - vaarwel.nl
Is een oud testament nog geldig?

Is een oud testament nog geldig?

Ik heb een oud testament van de erflater gevonden. Is deze nog geldig?

Ja, een testament blijft altijd geldig. Ook als deze niet meer aansluit bij de huidige weg- en regelgeving. Een testament vervalt nooit uit zichzelf, ook niet na een aantal jaren.

Het oude testament blijft geldig

Met een testament kun je afwijken van het erfrecht. Vaak stelt iemand een testament op en laat dit testament vervolgens jaren liggen. Een testament kan daardoor verouderd raken of niet meer aansluiten op de leefomstandigheden van die persoon. Als dat het geval is loop je het risico dat het (oude) testament minder gunstig uitpakt dan het geval was toen het testament werd opgesteld.

oud testament

Ook als een testament niet meer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving of niet meer aansluit op de leefomstandigheden van diegene, blijft het testament geldig. Staat de ex-echtgenote bijvoorbeeld nog in het testament, dan blijft het testament geldig. Vaak staat er in het testament dat de bepaling komt te vervallen ingeval van een echtscheiding. Maar dat is niet altijd het geval.

Als de erflater zo’n verouderd testament heeft, is het dus van belang om deze goed te lezen. Of door een jurist of notaris te laten beoordelen. Je kunt uitzoeken of iemand een testament had.

Oud testament

Er zijn een aantal redenen waardoor een testament verouderd kan zijn.

  1. De leefomstandigheden zijn veranderd. Er zijn kinderen gekomen, kleinkinderen, er overlijden personen die in het testament staan, er komt schoonfamilie, een echtscheiding en ook hoe de overledene tegen die zaken aankeek. Is dat niet verwerkt in het testament, dan blijft de oude zienswijze dus van kracht.
  2. Er wijzigen omstandigheden bij de kinderen. Ze kunnen scheiden en hoe voorkom je dat de ex erft via de kleinkinderen? Dat had geregeld kunnen worden in een testament, door koude uitsluiting. Is dat niet gedaan? Dan is het zoals het was.
  3. De wereld verandert. Er kwamen sociale media, wat moet er met jouw profielen daar gebeuren, er kwam een vakantiehuisje of iets anders bij, een eigen bedrijf, etc. Zijn deze zaken niet geregeld in het oude testament dan zullen ze soms wel in de oude tekst te vatten zijn. Soms moeten de nabestaanden naar eigen inzicht handelen.
  4. Er kwamen wetswijzigingen. In 2003 vond er een grote wetswijziging plaats. Zo wordt de langstlevende partner automatisch beschermd via de wet en kun je een executeur alleen benoemen via een testament. Testamenten die voor 2003 zijn opgesteld blijven gewoon geldig.
  5. Er kwam een eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis. Die had je voor de langstlevende grotendeels kunnen omzeilen. Dan had dat testament wel een WLZ clausule moeten bevatten. Dat is helaas bij oude testament niet het geval. Je kunt dit ook niet achteraf repareren.
  6. Misschien had de persoon een eigen bedrijf toen het testament werd opgesteld en is dat nu niet meer het geval. Dat kan grote gevolgen hebben voor de uitvoering van het testament.
  7. De volgende wetswijziging was in 2010. Die heeft een reeks aan fiscale trucs om zeep geholpen en tegelijk een groot aantal tarieven gewijzigd. Was het testament sterk fiscaal geoptimaliseerd? Dan kan dat andere gevolgen hebben dan het geval was toen het testament werd opgesteld.

Het testament herzien

Al deze redenen geven aan: een oud testament moet je regelmatig herzien. Vaak kan het verstandig zijn om een aangepast testament op te stellen. Meestal is het goedkoper en minder werk om gewoon een nieuw testament te maken. Je kunt er ook voor kiezen om het testament in zijn geheel te herroepen. In dat geval is het versterferfrecht van toepassing. De wet kent een vaste volgorde en verdeling van de nalatenschap in dat geval.

Achteraf blijft het testament geldig

Alleen degene die het testament heeft opgesteld, kan het testament laten aanpassen of herroepen bij een notaris. Erfgenamen kunnen dat achteraf niet doen. Bij het Centraal Testamentenregister (CTR) kun je navragen of er een testament is opgesteld en wanneer. Als deze op een later moment is aangepast, zie je dat ook. Een oud testament verdwijnt niet uit het CTR.

Je kunt het testament niet negeren. De notaris zal namelijk bij het opstellen van de verklaring van erfrecht constateren dat er een testament is. Sterker nog, het gebeurt regelmatig dat de notaris een oud testament vindt dat niemand kent. Dat testament moet dan opgezocht en de inhoud komt in de verklaring van erfrecht.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.