Erfenis van broer of zus afhandelen - vaarwel.nl
Erfenis van broer of zus afhandelen

Erfenis van broer of zus afhandelen

Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden broer of zus?

Als er een testament is opgesteld, staan daar de erfgenamen in. Zo niet, dan geldt de verdeling volgens de wet.

Overleden broer of zus

Als jouw broer of zus is overleden, en die geen partner en/of kinderen had, ben jij waarschijnlijk erfgenaam. Samen met de eventuele ouders en andere broers en zussen.

Doe de test: Wie zijn de erfgenamen.

Testament

Jouw broer of zus kan een testament hebben opgesteld. Dat kun je controleren in het Centraal Testamentenregister (CTR).

Is er een testament? Dan staat daarin wie de erfgenamen zijn. Broers en zussen hebben wettelijke gezien geen recht op de erfenis, zoals kinderen dat wel hebben. Als jouw broer of zus dus iemand anders tot erfgenaam heeft benoemd, kun jij geen aanspraak maken op een deel van de erfenis. Dat geldt ook voor de ouders.

broer of zus

Wel partner en/of kinderen

Heeft jouw broer of zus een partner en/of kinderen, dan erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen alles. Kleinkinderen erven als moeder of vader al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling.

Erfdeel broers en zussen

Is er geen testament en had de overledene geen partner en/of kinderen dan komen de broers en zussen in beeld. De broers en zussen erven voor gelijke delen. Dus iedereen evenveel.

Het erfdeel van een halfbroer of halfzus is net even anders. Zij zijn erfgenamen, maar erven de helft van wat ze zou erven als ze een hele broer of zus was geweest.

Voorbeeld

De erfenis bedraagt €100.000,-. Je hebt nog een broer en een zus. De overledene had geen levende ouders meer. Er zijn dus 3 erfgenamen. Jij en jouw broer en zus erven allemaal 1/3e deel. Dus ieder €33.333,-.

Erfbelasting

Je bent erfbelasting verschuldigd over een erfenis. Er gelden bepaalde vrijstellingen. Over die vrijstelling betaal je geen erfbelasting. Alles wat daarboven komt, betaal je wel erfbelasting over. Voor broers en zussen geldt een vrij lage vrijstelling, daardoor je meer erfbelasting moet betalen over de erfenis.

Voorbeeld

We gebruiken hier hetzelfde voorbeeld. Er zijn 3 erfgenamen. Zij erven ieder €33.333,-. Voor broers en zussen geldt een vrij lage vrijstelling van €2.418,- (in 2023).

Zij betalen belasting over €30.915,- (=€33.333 – €2.418). Hier betalen zij 30% belasting over, dus €9.274,50. De broers en zussen houden ieder €21.640,50 over van de erfenis.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.