Erfgenamen - vaarwel.nl

Erfgenamen

Na een overlijden zijn er altijd wel erfgenamen. Wie zijn de erfgenamen? Hoe bepaald je wie erfgenaam is bij een testament en als er geen testament is? Hoe ga je om met legaten in een testament? Wat is de positie van onterfde kinderen.

Lees alles over erfgenamen

 • Erfenis verdelen bij samengesteld gezin

  Erfenis bij samengesteld gezin De wijze van verdeling van de erfenis hangt altijd af van het tijdstip van het overlijden van de eerste erflater. In het geval van een samengesteld gezin geldt de volgende verdeling als er geen testament is opgesteld. Dit is het versterferfrecht. Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen We nemen voor dit voorbeeld een samengesteld gezin van twee echtgenoten met ieder één eigen

 • Erfgenaam staat onder bewind

  Erfgenaam staat onder bewind Een erfgenaam kan onder bewind staan. Iemand die onder bewind staat is niet zelfstandig bevoegd om een beslissing te nemen over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. De bewindvoerder beslist voor de erfgenaam. Dit heeft gevolgen voor het ontvangen van een nalatenschap. Onder bewind kun je niet zelf een erfenis ontvangen. Om die erfgenaam te beschermen kan de bewindvoerder niet zuiver aanvaarden.

 • Erven tijdens een faillissement of schuldsanering

  Erven tijdens faillissement Een faillissement is een soort beslag op jouw vermogen. Als je failliet bent verklaard, door de rechtbank, mag je niet meer over jouw eigen vermogen beschikken. Er wordt door de rechtbank een curator aangewezen. De curator is degene die jouw faillissement gaat afhandelen. Hij onderzoekt wat de schulden zijn en gaat deze zoveel mogelijk afbetalen met jouw vermogen. Hij

 • Is een buitenlands testament geldig?

  Testament in het buitenland opstellen Nederland heeft met verschillende landen een verdrag gesloten, het Haags testamentenverdragen. Dit verdrag bevat regels over de geldigheid van buitenlandse testamenten. Als een buitenlands testament juridisch juist is opgesteld, geldt het testament ook in Nederland. Dus naar de regels van erfrecht van het land waar het testament is opgesteld. Mondelinge

 • Het aanschrijven van legatarissen

  Het legaat Een legaat is een schuld van de nalatenschap. De erflater heeft een testament opgesteld, of een los legaat, en daarmee iets nagelaten aan een bepaald persoon of organisatie. Een legaat kan verschillende bezittingen bevatten: In het legaat kan ook zijn opgenomen dat de ontvanger, de legataris, een tegenprestatie moet leveren. Bijvoorbeeld het vergoeden

 • Wat is het aanvaarden van een erfenis?

  Hoe moet ik een erfenis aanvaarden? Als je erfgenaam bent, moet je besluiten of je de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Het aanvaarden is heel eenvoudig. Je moet je ‘gedragen als erfgenaam’. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld gaat onderzoeken wat de nalatenschap inhoud en eventueel al wat gaat verdelen. Op het moment dat je

 • Alles over de positie langstlevende

  Langstlevende De langstlevende is degene van de twee partners die het langst blijft leven. Als een van de partners overlijdt, blijft de andere partner dus als de langstlevende achter. Het is dan belangrijk om te weten wat de positie van de langstlevende is. Het maakt daarbij verschil of de overledene een testament had. Het maakt

 • Erfenis van broer of zus afhandelen

  Overleden broer of zus Als jouw broer of zus is overleden, en die geen partner en/of kinderen had, ben jij waarschijnlijk erfgenaam. Samen met de eventuele ouders en andere broers en zussen. Doe de test: Wie zijn de erfgenamen. Testament Jouw broer of zus kan een testament hebben opgesteld. Dat kun je controleren in het

 • Wie zijn de erfgenamen?

  Wie zijn de erfgenamen als de erflater een testament had opgesteld? Als de overledene een testament had opgesteld, staan de erfgenamen in het testament. Met een testament kan worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Je kan zelf controleren of er een testament is. Deze staan namelijk ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Je kan digitaal

 • Erfenis van kind afhandelen

  Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind? Eerst moet je controleren of er een testament is. Dat kun je opvragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt de verdeling volgens de wet. Dat houdt in dat eerst de partner en kinderen (jouw

 • Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

  Het Centraal Testamentenregister Nadat iemand is overleden is het van belang om te weten of diegene een testament heeft opgesteld of niet. In het testament kan namelijk zijn afgeweken van het versterferfrecht, er kunnen dus andere erfgenamen zijn aangewezen. Om erachter te komen of er een testament is opgesteld, kun je het Centraal Testamentenregister (CTR)

 • Is een oud testament nog geldig?

  Het oude testament blijft geldig Met een testament kun je afwijken van het erfrecht. Vaak stelt iemand een testament op en laat dit testament vervolgens jaren liggen. Een testament kan daardoor verouderd raken of niet meer aansluiten op de leefomstandigheden van die persoon. Als dat het geval is loop je het risico dat het (oude)

 • Hoe kom ik erachter of de overledene een testament had?

  Is er een testament van de overledene? Nadat iemand is overleden kan je bij het Centraal Testamentenregister (CTR) opvragen of er een testament was. Dit is kosteloos. Je kan online een formulier invullen. Je hebt maar een paar gegevens nodig van de overledene: de naam, geboortedatum en -plaats en de datum van overlijden. Het is