Erfgenamen - vaarwel.nl

Erfgenamen

Na een overlijden zijn er altijd wel erfgenamen. Wie zijn de erfgenamen? Hoe bepaald je wie erfgenaam is bij een testament en als er geen testament is? Hoe ga je om met legaten in een testament? Wat is de positie van onterfde kinderen.