Erfenis verdelen bij samengesteld gezin - vaarwel.nl
Erfenis verdelen bij samengesteld gezin

Erfenis verdelen bij samengesteld gezin

Hoe wordt de erfenis bij een samengesteld gezin verdeeld?

De verdeling van een erfenis van een samengesteld gezin kan nogal ingewikkeld zijn. Zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. De verdeling van de erfenis is afhankelijk van wie er als eerste overlijdt.

Erfenis bij samengesteld gezin

De wijze van verdeling van de erfenis hangt altijd af van het tijdstip van het overlijden van de eerste erflater.

In het geval van een samengesteld gezin geldt de volgende verdeling als er geen testament is opgesteld. Dit is het versterferfrecht.

Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen

samengesteld gezin

We nemen voor dit voorbeeld een samengesteld gezin van twee echtgenoten met ieder één eigen kind. Zij hebben geen kinderen samen. Realiseer je van tevoren dat als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, bij overlijden de helft van jullie bezit geen erfenis is, maar al van de andere partner.

Als jij eerst komt te overlijden, dan zijn jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou.

Bij het later overlijden van jouw echtgenoot is zijn/haar eigen kind erfgenaam. Jouw kind, dus zijn stiefkind, is dan geen erfgenaam. Zo gaat dus de helft van wat van jou was uiteindelijk naar je stiefkind en niet naar jouw kind. Dat is immers het deel dat jouw echtgenoot eerder van jou heeft geërfd.

In het omgekeerde geval: als jouw echtgenoot als eerste komt te overlijden, dan ben jij met zijn kind erfgenaam. Na jouw overlijden gaat alles naar jouw kind.

Voorbeeld: samengesteld gezin met gezamenlijke kinderen

Ander voorbeeld. Er zijn twee ouders met ieder één eigen kind en gezamenlijk hebben zij ook nog twee kinderen. In totaal zijn er dan twee ouders en vier kinderen.

Als er geen testament is, is de verdeling als volgt. Eén van de ouders komt te overlijden. De erfgenamen zijn de langstlevende partner, het eigen kind en de gezamenlijke kinderen. Zij erven ieder 1/4 deel van de nalatenschap. Het stiefkind erft hier niet.

Komt de langstlevende partner te overlijden, dan zijn de erfgenamen de twee gezamenlijke kinderen en het eigen kind. Het andere kind (eigen kind van eerst overleden ouder) dat in de eerst nalatenschap wel erfgenaam is, is hier geen erfgenaam. De drie kinderen erven ieder 1/3 deel.

In dit voorbeeld erven de gezamenlijke kinderen uiteindelijk het meeste, omdat zij in beide nalatenschappen erfgenamen zijn. Voor de twee andere kinderen is het afhankelijk van welke ouder eerst overlijdt.

Testament opstellen

Om hiervan af te wijken, moet je een testament opstellen. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenamen zijn. Je kunt in een testament stiefkinderen gelijk stellen met eigen kinderen. Je kunt bijvoorbeeld ook een bepaling opnemen dat de erfenis eerst voor jouw echtgenoot is en daarna voor een groter deel naar jouw eigen kind terug moet. Er zijn veel mogelijkheden. Welke keuzes jullie willen maken heeft alles te maken met jullie individuele relatie en het aantal kinderen.

Daarom is een testament opstellen voor twee partners bij een samengesteld gezin geen standaardakte. Je hebt in dit geval altijd maatwerk van de notaris nodig, omdat er zoveel verschillende opties zijn. Een testament is wel sterk aan te bevelen, want de nalatenschap is bij deze gezinnen vaak een bron van conflicten.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de bepaling van de erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.