de bepaling van de erfgenamen - vaarwel.nl

de bepaling van de erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen? Soms lijkt dat heel eenvoudig te bepalen. Maar zo makkelijk is niet. Is er een testament? Leven alle erfgenamen nog. ZO nee wie zijn daar dan voor in de plaats gekomen. Er zijn enorm veel kleine punten die je goed in ogenschouw moet nemen.

Lees alles over de bepaling van de erfgenamen

 • Erfenis verdelen bij samengesteld gezin

  Erfenis bij samengesteld gezin De wijze van verdeling van de erfenis hangt altijd af van het tijdstip van het overlijden van de eerste erflater. In het geval van een samengesteld gezin geldt de volgende verdeling als er geen testament is opgesteld. Dit is het versterferfrecht. Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen We nemen voor dit voorbeeld een samengesteld gezin van twee echtgenoten met ieder één eigen

 • Is een buitenlands testament geldig?

  Testament in het buitenland opstellen Nederland heeft met verschillende landen een verdrag gesloten, het Haags testamentenverdragen. Dit verdrag bevat regels over de geldigheid van buitenlandse testamenten. Als een buitenlands testament juridisch juist is opgesteld, geldt het testament ook in Nederland. Dus naar de regels van erfrecht van het land waar het testament is opgesteld. Mondelinge

 • Erfenis van broer of zus afhandelen

  Overleden broer of zus Als jouw broer of zus is overleden, en die geen partner en/of kinderen had, ben jij waarschijnlijk erfgenaam. Samen met de eventuele ouders en andere broers en zussen. Doe de test: Wie zijn de erfgenamen. Testament Jouw broer of zus kan een testament hebben opgesteld. Dat kun je controleren in het

 • Wie zijn de erfgenamen?

  Wie zijn de erfgenamen als de erflater een testament had opgesteld? Als de overledene een testament had opgesteld, staan de erfgenamen in het testament. Met een testament kan worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Je kan zelf controleren of er een testament is. Deze staan namelijk ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Je kan digitaal

 • Erfenis van kind afhandelen

  Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind? Eerst moet je controleren of er een testament is. Dat kun je opvragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt de verdeling volgens de wet. Dat houdt in dat eerst de partner en kinderen (jouw

 • Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

  Het Centraal Testamentenregister Nadat iemand is overleden is het van belang om te weten of diegene een testament heeft opgesteld of niet. In het testament kan namelijk zijn afgeweken van het versterferfrecht, er kunnen dus andere erfgenamen zijn aangewezen. Om erachter te komen of er een testament is opgesteld, kun je het Centraal Testamentenregister (CTR)

 • Hoe kom ik erachter of de overledene een testament had?

  Is er een testament van de overledene? Nadat iemand is overleden kan je bij het Centraal Testamentenregister (CTR) opvragen of er een testament was. Dit is kosteloos. Je kan online een formulier invullen. Je hebt maar een paar gegevens nodig van de overledene: de naam, geboortedatum en -plaats en de datum van overlijden. Het is