Erfgenaam staat onder bewind - vaarwel.nl
Erfgenaam staat onder bewind

Erfgenaam staat onder bewind

Kan ik een erfenis zuiver aanvaarden als ik onder bewind sta?

Als je onder bewind staat, kun je niet zuiver aanvaarden. Je mag dan niet eens zelf de keuze maken. Dat doet de bewindvoerder namens jou. Een bewindvoerder kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfgenaam staat onder bewind

Een erfgenaam kan onder bewind staan. Iemand die onder bewind staat is niet zelfstandig bevoegd om een beslissing te nemen over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. De bewindvoerder beslist voor de erfgenaam.

Dit heeft gevolgen voor het ontvangen van een nalatenschap. Onder bewind kun je niet zelf een erfenis ontvangen. Om die erfgenaam te beschermen kan de bewindvoerder niet zuiver aanvaarden. De bewindvoerder kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. Hierdoor kan de onder bewind gestelde niet met een (extra) schuld eindigen.

bewind

Beide keuzes (beneficiair aanvaarden of verwerpen) regelt de bewindvoerder bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt het verzoek en kijkt of de keuze in het belang van de erfgenaam is. De rechter doet hier uitspraak over en er volgt een ‘akte nalatenschap’. Dit is een bevestiging van de keuze die is gemaakt. De procedure bij de rechtbank is hier te vinden.

Hoe moet nu de nalatenschap worden afgewikkeld?

Als de bewindvoerder namens de erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet er een boedelbeschrijving komen. Dat is een overzicht van alles dat in de nalatenschap zit. Het is een compleet overzicht van schulden en bezittingen in de erfenis. Op rechtspraak.nl is hier een model voor beschikbaar.

Als de bewindvoerder namens de erfgenaam verwerpt, kunnen de kinderen van die erfgenaam in de plaats komen (plaatsvervulling). Er kan ook een verzoek tot verwerping voor hen worden ingediend. Let wel op, als er een testament is opgesteld kan hier iets anders is bepaald met betrekking tot het verwerpen van de nalatenschap.

Overledene stond onder bewind

Het kan zijn dat de overledene onder bewind stond. Door het overlijden, stopt het bewind automatisch. De bewindvoerder zal nog een eindafrekening moeten maken. Dat is dus een eindopstelling op de datum van overlijden. De bewindvoerder is niet bevoegd om de nalatenschap af te handelen. Dat doen de erfgenamen of, indien deze is benoemd in een testament, de executeur.

Verklaring van erfrecht of een verklaring van executele

In sommige gevallen heb je een verklaring van erfrecht nodig. Voor de verklaring van erfrecht moet de notaris onder andere onderzoeken of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wat hun erfdelen zijn. De erfgenamen moeten hiervoor aangeven of zij zuiver gaan aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als één van de erfgenamen onder bewind staat, kan het langer duren om alles te regelen. De bewindvoerder moet namelijk eerst naar de rechtbank voor de akte nalatenschap. Pas als deze binnen is, kan de notaris verder met het opstellen van de verklaring van erfrecht.

Indien er een testament is opgesteld, kan hierin een executeur zijn benoemd. Vaak is een verklaring van executele dan ook voldoende. Voordeel is dat een verklaring van executele veel sneller geregeld is en vaak ook nog goedkoper is dan een verklaring van erfrecht. Houdt er wel rekening mee dat als er onroerend goed is, je wél een verklaring van erfrecht nodig hebt.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfgenamen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.