Verschil boedelvolmacht en executeur - vaarwel.nl
Verschil boedelvolmacht en executeur

Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur?

Het verschil tussen een boedelvolmacht en executeur is dat een executeur is benoemd in een testament. Een boedelvolmacht is een volmacht om de erfenis af te handelen. Een executeur heeft geen boedelvolmacht nodig.

Boedelvolmacht en executeur

Een boedelvolmacht en een executeur hebben allebei te maken met het afhandelen van de erfenis. Het zijn echter twee heel verschillende onderwerpen. Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur? En waarom is dit verschil van belang?

De verschillen

Een erfenis wordt meestal afgehandeld door de erfgenamen van de overledene. Dit kan één erfgenaam zijn, maar er kunnen ook meerdere erfgenamen zijn. Als er veel erfgenamen zijn kan het handig zijn om één van de erfgenamen een boedelvolmacht te geven. Elke erfgenaam ondertekent de boedelvolmacht. Met deze volmacht krijgt één erfgenaam de bevoegdheid om de erfenis af te handelen. Op deze manier kan een erfenis sneller worden afgehandeld omdat er één iemand is die de beslissingen neemt. Dat is ook zo omdat er dan één iemand is die de handtekening mag en kan zetten.

De erfgenamen zijn niet verplicht om een boedelvolmacht te ondertekenen. In beginsel zijn zij gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Het is in de praktijk wel handiger om één iemand de volmacht te geven.

verschil

Er kan ook een testament zijn opgesteld door de erflater. In een testament benoemt de erflater zijn erfgenamen. De erflater kan ook alvast bepalen wie zijn/haar erfenis gaat afhandelen. Diegene is dan de executeur. Dit kan ook in een losse executeursbenoeming (een soort mini-testament). De erfgenamen kunnen in dat geval niet zelf bepalen wie de erfenis gaan afhandelen. Het testament gaat namelijk voor.

De executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. Een begrafenisexecuteur is alleen bevoegd om de begrafenis te regelen. Een beheersexecuteur is bevoegd om de erfenis te beheren en de schulden te betalen. Een executeur met afwikkelingsbewind mag de gehele erfenis afhandelen en ook de erfdelen uitkeren aan de erfgenamen.

Heeft de executeur een boedelvolmacht nodig van de erfgenamen?

Een executeur krijgt zijn bevoegdheid op grond van het testament. Hierin is beschreven hoever zijn bevoegdheid gaat. De executeur heeft dus geen (boedel)volmacht van de erfgenamen nodig.

De erflater kan beperkingen in zijn testament hebben opgenomen voor de executeur. Bijvoorbeeld dat de executeur de woning niet mag verkopen. De erfgenamen beslissen in dat geval over de woning. De erfgenamen kunnen de executeur hier wel een boedelvolmacht voor geven.

Conclusie verschil boedelvolmacht en executeur

Er is een executeur als deze in het testament is genoemd. De executeur heeft geen boedelvolmacht van de erfgenamen nodig. Is er geen testament? Dan kan er ook geen executeur zijn. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. De erfgenamen kunnen een boedelvolmacht geven aan één erfgenaam zodat die de erfenis kan afhandelen.

Wat kun je zelf doen tijdens het leven?

Je kunt alleen een executeur aanwijzen via een testament, of een losse executeursbenoeming. Dat moet bij de notaris, bijvoorbeeld de DoeHetZelfNotaris. Voor 2003 kon je het nog zelf regelen in een codicil. Je kunt dus zonder notaris niet bepalen wie er straks jouw erfenis moet afhandelen. Natuurlijk kun je het vertellen of schrijven aan jouw erfgenamen. Zij zijn hier niet aan gebonden, terwijl ze aan een executeursbenoeming zeker zijn gebonden. In de situatie dat er mogelijk conflicten te verwachten zijn, is het dus het overwegen waard. Een voorbeeld is een situatie met een nieuwe partner en eigen kinderen. Door de partner afwikkelingsexecuteur te maken kan die alles regelen zonder met de kinderen over alles in gesprek te hoeven gaan.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Executeur en gevolmachtigde?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.