de boedelvolmacht - vaarwel.nl

de boedelvolmacht

Is er geen executeur dan kunnen de erfgenamen iemand een volmacht geven. Die heeft dan de bevoegdheid om de boedel af te handelen. Vandaar dat je dat een boedelvolmacht noemt.

Lees alles over de boedelvolmacht

  • Ben ik aansprakelijk als ik een erfenis afhandel?

    Erfgenaam in de plaats van de overledene De kern van een erfenis is dat je alles erft. De bezittingen, de schulden en de meeste lopende contracten. De erfgenamen treden in de plaats van de overledene. Dit alles natuurlijk alleen als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. De erfgenamen zijn per direct in die positie gekomen.

  • Verschil boedelvolmacht en executeur

    Boedelvolmacht en executeur Een boedelvolmacht en een executeur hebben allebei te maken met het afhandelen van de erfenis. Het zijn echter twee heel verschillende onderwerpen. Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur? En waarom is dit verschil van belang? De verschillen Een erfenis wordt meestal afgehandeld door de erfgenamen van de overledene. Dit kan één erfgenaam zijn, maar er kunnen ook meerdere erfgenamen zijn. Als