Een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van een erfenis - vaarwel.nl
Een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van een erfenis

Een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van een erfenis

Wat is een redelijke vergoeding voor iemand die de erfenis afhandelt?

Er is geen vaste vergoeding voor het afhandelen van de erfenis. Als de erflater een executeur heeft benoemd in een testament kan er ook een vergoeding zijn opgenomen, maar dat hoeft niet.

Een vergoeding voor het afhandelen van de erfenis

Alleen een executeur kan een vergoeding ontvangen voor het afhandelen van de erfenis. Een executeur is iemand die door de erflater is aangewezen in het testament om de erfenis af te handelen. De erfgenamen kunnen niet zelf een executeur aanwijzen, zij kunnen wel een gevolmachtigde aanwijzen. De gevolmachtigde heeft geen recht op een vergoeding. Dat wil niet zeggen dat de erfgenamen niet onderling kunnen bepalen de gevolmachtigde een vergoeding te betalen voor het werk.

vergoeding

De erflater heeft in zijn of haar testament bepaald hoe hoog de eventuele vergoeding is. Als er in het testament niets is geregeld over een vergoeding, dan ontvangt de executeur 1% van het vermogen van de nalatenschap. Dit is geregeld in de wet in artikel 4:144 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek: “Tenzij bij uiterste wil anders is geregeld, komt de executeur een ten honderd van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag toe.

De erflater kan ook bepalen dat de executeur geen vergoeding toekomt. Dat gebeurt meestal als een familielid is aangewezen als executeur. Dit moet dan wel nadrukkelijk in het testament staan.

Verschillende soorten vergoedingen voor de executeur

Er zijn de volgende vergoedingen mogelijk:

  • Geen vergoeding. De executeur is meestal een vriend of familielid van de overledene. In het testament moet zijn opgenomen dat de executeur geen vergoeding ontvangt.
  • Wettelijke beloning. Deze vergoeding is 1% van het vermogen op het moment van overlijden. De wettelijke beloning is ook van toepassing als er geen vergoeding is bepaald.
  • Gebruikelijk Uurtarief. Als er een professionele executeur wordt aangesteld, dan heeft die een uurtarief. Dat geldt bijvoorbeeld voor beroepsmatige executeurs, notarissen of accountants. Als de erflater dat zo heeft bepaald, dan kan de executeur declareren. Er is geen controle op deze declaraties. De executeur declareert bij de boedel, die hij zelf in beheer heeft. De erfgenamen kunnen wel een verantwoording opvragen.
  • Vast bedrag. De erflater kan zelf een bedrag bedenken waarvoor hij denkt dat de executeur de zaak kan afhandelen. Ook dit bedrag moet in het testament zijn opgenomen.

Een redelijke vergoeding

In de gevallen dat er niets geregeld is, geldt de wettelijke beloning, dus 1% van het vermogen. Dat kan heel onredelijk zijn, bijvoorbeeld bij een erfenis met veel legaten en erfgenamen, maar weinig vermogen. De vergoeding is dan zeer laag, terwijl het werk juist enorm kan zijn. Het kan ook onredelijk zijn bij een heel groot vermogen, dan kan 1% een extreme vergoeding zijn voor het werk. Die 1% is van het netto vermogen op het moment van overlijden, dus bezittingen minus schulden.

Eerst onderzoeken hoeveel de vergoeding is

Ben je aangewezen als executeur? Dan is het verstandig om voordat je de benoeming aanvaardt, dat je onderzoekt wat de vergoeding is. De werkzaamheden van een executeur kunnen behoorlijk oplopen. Zonder vergoeding zal niet iedereen bereid zijn om die op zich te nemen. De kosten die een executeur maakt zijn declarabel bij de boedel. De vergoeding van de executeur komt voor rekening van de boedel maar is niet aftrekbaar van de erfbelasting. De erfgenamen betalen dus de executeur. De executeur hoeft de benoeming niet te aanvaarden.

Er is een gevolmachtigde aangewezen

De erfgenamen kunnen ook een gevolmachtigde aanwijzen om de erfenis af te handelen. Een gevolmachtigde ontvangt geen vergoeding voor het afhandelen van een erfenis. Bepaalde kosten kan hij wel declareren bij de boedel, zoals portokosten, reiskosten en telefoonkosten. Ook kunnen de erfgenamen bepalen dat de gevolmachtigde een vergoeding ontvangt.

Als de erfgenamen de erfenis willen laten afhandelen door iemand (ook door een professional), betalen de erfgenamen deze persoon zelf. Dat kan niet vanuit de boedel.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Executeur en gevolmachtigde?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.