Wat is een verklaring van executele en wanneer heb ik het nodig? - vaarwel.nl
Wat is een verklaring van executele en wanneer heb ik het nodig?

Wat is een verklaring van executele en wanneer heb ik het nodig?

Wat is een verklaring van executele?

Een verklaring van executele is een verklaring van de notaris waarin staat wie de executeur is. Daarnaast staan de taken van de executeur in de verklaring. De notaris baseert dit op de tekst van het testament.

Verklaring van executele

De erflater heeft een testament opgesteld. In dat testament is een executeur benoemd. De executeur is degene die bepaalde bevoegdheden heeft gekregen van de erflater met betrekking tot de nalatenschap. De erflater heeft dus iemand aangewezen om de erfenis af te handelen. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders.

Na het overlijden heeft de aangewezen persoon een keus; hij/zij kan de executeursbenoeming aanvaarden of niet. Als de executeur de benoeming aanvaart, heeft hij/zij de bevoegdheden die in het testament staan vermeld. Daarnaast is de executeur verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting. De executeur kan de benoeming ook verwerpen. In dat geval kan er een reserve-executeur zijn benoemd in het testament. Lees daarom het testament goed door.

Is er geen reserve-executeur aangewezen? Dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. De erfgenamen kunnen elkaar onderling wel een volmacht geven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld één erfgenaam een volmacht geven om de erfenis af te handelen. Dat is praktische bij de afhandeling van de erfenis.

verklaring van erfrecht

Wanneer heb ik het nodig?

Niet in alle gevallen is een verklaring van executele nodig. Vaak vraagt de bank om een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. De bank kan niet zelf het testament beoordelen, daarom vragen zij zo’n verklaring. In de verklaring van executele komt te staan wie de executeur is en wat de bevoegdheden van de executeur zijn. De notaris heeft dit onderzocht en vastgelegd in de verklaring. Derden, zoals de bank, mogen erop vertrouwen dat de verklaring van de notaris juist is.

Met de verklaring van executele is de executeur bevoegd om de bankzaken en dergelijke te regelen. De executeur hoeft niet met de erfgenamen in overleg. Hierdoor kan een nalatenschap sneller worden afgehandeld.

Bevoegdheden van de executeur

Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in het testament van de erflater. Deze komen ook in de verklaring te staan. De erflater beslist dus welke bevoegdheden de executeur krijgt. Deze bevoegdheden kunnen heel beperkt zijn, maar ook heel uitgebreid.

In de wet zijn verschillende soorten executeurs opgenomen.

  1. Begrafenisexecuteur: deze executeur heeft alleen de bevoegdheid om de uitvaart van de erflater te regelen. Hiervoor heb je geen verklaring van executele nodig. De begrafenis of crematie heeft al plaatsgevonden voor je de verklaring binnen hebt.
  2. Beheersexecuteur: deze executeur komt het meeste voor en heeft ruime bevoegdheden. De executeur beheert de erfenis en zorgt voor de betaling van de schulden. De executeur zorgt dat de erfenis gereed wordt gemaakt voor de verdeling. Deze executeur heeft niet de bevoegdheid om de erfdelen aan de erfgenamen uit te keren.
  3. Afwikkelingsbewind: deze executeur heeft wel de bevoegdheid om de erfdelen aan de erfgenamen uit te keren. Deze bevoegdheid gaat dus net wat verder dan de bevoegdheid van de beheersexecuteur.

Verschil met de verklaring van erfrecht

verklaring van executele

In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn volgens het testament of de wet. Hierin kan ook een executeur zijn opgenomen. In de verklaring van executele staat alleen de executeur en de bevoegdheden. Lees hier meer over de verschillen.

Verklaring aanvragen

Bij Vaarwel.nl kan je eenvoudig een verklaring van executele aanvragen. De verklaring wordt volledig digitaal opgesteld. Je hoeft dus niet langs kantoor te komen om de akte te ondertekenen. Je kan je online identificeren en het testament eenvoudig uploaden. De notaris controleert alle gegevens en vraag de executeur of hij/zij de benoeming wil aanvaarden. Als alles binnen is en gecontroleerd, wordt de verklaring opgesteld.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de verklaring van executele?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.