Verklaring van executele - vaarwel.nl
Verklaring van executele

Verklaring van executele

Een verklaring van executele is een document van de notaris. In deze verklaring staat wie de executeur is, en wie dus bevoegd is om de erfenis af te handelen. De notaris doet hiervoor een onderzoek. Dat doet de notaris door het testament of de executeursbenoeming te beoordelen. Daarin staat welke taken de executeur heeft. De notaris legt dit in de verklaring van executele vast.

De executeur vraagt de verklaring aan nadat hij/zij de benoeming tot executeur heeft aanvaard. Dat houdt in dat de executeur de taak op zich gaat nemen. Met deze verklaring is de executeur bevoegd om de erfenis af te handelen. Bijvoorbeeld de bank of een uitkeringsinstantie kan om zo’n verklaring vragen.

De verklaring van executele kan ook onderdeel uitmaken van een verklaring van erfrecht.