Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht? - vaarwel.nl
Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

Het verschil is dat in een verklaring van executele staat wie de executeur is en wat de bevoegdheden van de executeur zijn. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hier kan ook de executeursbenoeming in zijn verwerkt.

Verschillen verklaring van executele en verklaring van erfrecht

Een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Beide verklaringen worden door de notaris opgesteld en hebben met de nalatenschap van een overledene te maken. Beide documenten kunnen ook pas worden opgesteld nadat iemand is overleden.

Verklaring van executele

Een verklaring van executele is een stuk korter dan de verklaring van erfrecht. Daarin staat vermeld wie de executeur(s) is/zijn en wat de bevoegdheden zijn. Voor het opstellen van de verklaring van executele hoeft de notaris alleen het testament te beoordelen en de persoonsgegevens van de executeur controleren. Deze verklaring kan dus vrij snel worden opgesteld. De verklaring wordt aangevraagd door de executeur, nadat hij/zij de benoeming heeft aanvaard. Deze verklaring kost meestal ook minder dan een verklaring van erfrecht.

De executeur kan de verklaring dan bijvoorbeeld gebruiken om de bankzaken van de erflater af te ronden.

verschil

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is wat uitgebreider. Daarin staat wie de erfgenamen zijn en wat hun erfdeel is maar ook de executeur kan erin staan. De notaris heeft hier meer werk aan. Als er een testament is moet deze beoordeeld worden. Is er geen testament dan geldt de wettelijke verdeling. De notaris moet dan uitzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn. Hiervoor is onder andere een onderzoek nodig in de registers van de burgerlijke stand. Er vindt een erfgenamenonderzoek plaats. Daarnaast kan de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het Kadaster. Het onroerend goed van de erflater komt dan op naam van de erfgenamen te staan. De verklaring wordt aangevraagd door de erfgenamen.

Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen, en eventueel de executeur, aantonen wie bevoegd is om de erfenis af te handelen. Alleen het testament is daarvoor onvoldoende, omdat bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij geen testament kan beoordelen.

Een verklaring van erfrecht is in de wet geregeld in artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorbeeld

Er is een gezin met 3 kinderen. Een van de ouders komt te overlijden. Die ouder had een testament opgesteld waarin de langstlevende partner tot executeur is benoemd. Vervolgens wil de langstlevende de bankzaken regelen. De bank vraagt dan om een verklaring van executele. De langstlevende vraagt deze verklaring bij de notaris. Met de verklaring van executele kan de partner de erfenis gaan afhandelen en toegang krijgen tot de bankrekeningen.

De verklaring van executele is eenvoudiger op te stellen en daarom ook sneller klaar dan een verklaring van erfrecht. Let wel op, als er onroerend goed in de erfenis zit is wel een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van executele is dan onvoldoende omdat hier niet in staat wie de erfgenamen zij en kan daarom niet ingeschreven worden in het Kadaster. Dat is het verschil tussen de twee verklaringen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de verklaring van executele?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.