Erfgenamenonderzoek - vaarwel.nl
Erfgenamenonderzoek

Erfgenamenonderzoek

Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat door de notaris wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het achterhalen van wie de erfgenamen zijn van de overledene. Het onderzoek begint in een elektronisch systeem: de basisregistratie personen (BRP). Vroeger was dit een papieren systeem. In sommige gevallen moet het onderzoek handmatig plaatsvinden. Dat noem je het opvragen van een Staat van Inlichtingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om te controleren of er nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan die in eerste instantie bekend zijn. Is de overledene geen Nederlander? Dan moet een dergelijk onderzoek in buitenlandse archieven plaatsvinden. Dat kan veel langer duren en ook kostbaar zijn.