Basisregistratie Personen (BRP) - vaarwel.nl
Basisregistratie Personen (BRP)

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie personen (BRP) is een databank met persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoon hebben. In het BRP staan gegevens als de naam, Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum en -plaats en het adres. Na het overlijden komt de overlijdensdatum ook in het BRP te staan.

basisregistratie personen

De notaris kan in sommige gevallen een uittreksel opvragen uit het BRP. Hier zijn kosten aan verbonden. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Vroeger had het BRP een andere naam: Bevolkingsregister en daarna Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).