de verklaring van executele - vaarwel.nl

de verklaring van executele

Ben je aangewezen in een testament als executeur dan moet je nog langs de notaris. Na het overlijden stelt de notaris vast wie de executeur is. Ook staat dan vast welke bevoegdheden de executeur zal hebben. Dan komt te staan in een verklaring van executele.

Lees alles over de verklaring van executele

  • Verschil boedelvolmacht en executeur

    Boedelvolmacht en executeur Een boedelvolmacht en een executeur hebben allebei te maken met het afhandelen van de erfenis. Het zijn echter twee heel verschillende onderwerpen. Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur? En waarom is dit verschil van belang? De verschillen Een erfenis wordt meestal afgehandeld door de erfgenamen van de overledene. Dit kan één erfgenaam zijn, maar er kunnen ook meerdere erfgenamen zijn. Als

  • Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

    Verschillen verklaring van executele en verklaring van erfrecht Een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Beide verklaringen worden door de notaris opgesteld en hebben met de nalatenschap van een overledene te maken. Beide documenten kunnen ook pas worden opgesteld nadat iemand is overleden. Verklaring van executele

  • Wat is een verklaring van executele en wanneer heb ik het nodig?

    Verklaring van executele De erflater heeft een testament opgesteld. In dat testament is een executeur benoemd. De executeur is degene die bepaalde bevoegdheden heeft gekregen van de erflater met betrekking tot de nalatenschap. De erflater heeft dus iemand aangewezen om de erfenis af te handelen. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders. Na