De huisdieren van de overledene - vaarwel.nl
De huisdieren van de overledene

De huisdieren van de overledene

Wat gebeurt er met de huisdieren nadat de eigenaar is overleden?

Als er geen testament is, gaat het huisdier naar de wettelijke erfgenamen. Is er wel een testament? Dan kan daarin een bepaling zijn opgenomen over het huisdier.

Wettelijke bepaling

Huisdieren zijn voor de wet bezittingen. Bezittingen behoren tot het vermogen van de overledene. De overledene kan daarom zijn huisdieren aan iemand nalaten, net als geld en andere goederen. Had de overledene geen testament? Dan gaan de huisdieren naar de wettelijke erfgenamen. De erfgenamen moeten dan zelf bepalen wie er voor de huisdieren gaat zorgen.

Is er wel een testament? Dan kan de overledene daar een huisdieren-clausule in hebben opgenomen. Daarmee kan het dier aan een bepaald persoon of instelling zijn nagelaten. Daarnaast kunnen er specifieke wensen zijn opgenomen omtrent de dieren.

Indien er een instelling is aangewezen om voor de huisdieren te zorgen, zoals de dierenbescherming of een lokale dierenopvang, moeten de erfgenamen deze organisatie informeren. De organisatie zal het huisdier dan opvangen en eventueel herplaatsen. Let wel deze organisaties zijn niet verplicht om het dier op te vangen.

Direct na overlijden

Als een alleenstaande overlijdt met een huisdier is er een acute situatie. Neem jij de zorg voor dit dier op je, dan heb je niet de erfenis aanvaard. Dergelijke zorg valt onder de algemene plicht om te zorgen dat er geen schade zal ontstaan.

Het is een burgerplicht om te zorgen voor dieren in nood. Kun je niets met de dieren bel dan de dierenambulance.

Legaat voor de kosten

huisdieren

Naast het nalaten van een dier kan er ook een legaat zijn opgenomen voor de kosten. Als je een huisdier erft, komen hier ook kosten bij kijken. De overledene kan degene aan wie hij het huisdier wilt nalaten tegemoetkomen met zo’n legaat. Je betaalt over dit legaat wel erfbelasting, tenzij in het testament anders is bepaald.

Let wel op, je ontvangt dit bedrag alleen als je ook voor het dier gaat zorgen. Het is zoals dat heet een legaat onder last. De last is dat je voor het dier gaat zorgen.

Huisdier nalaten via een codicil?

In een codicil kan geen bepaling zijn opgenomen voor een huisdier. Een codicil kan alleen worden toegepast voor kleren, lijfstoebehoren, bepaalde sieren, bepaalde tot de inboedel behoren zaken en boeken. Dus niet voor huisdieren! Dit is geregeld in de wet, in artikel 4:97 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijkomende kosten?

Huisdieren behoren tot de nalatenschap en hebben een bepaalde waarde. Over deze waarde betaal je erfbelasting. Houdt daar rekening mee als je bijvoorbeeld een paard erft of een rashond of -kat. Over deze waarde betaal je erfbelasting, en dat kan behoorlijk oplopen.

Daarnaast heb je de kosten die altijd bij een huisdier komen kijken. Denk aan de kosten voor het voer maar ook de dierenartskosten.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfenis verdelen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.