Er ligt een codicil wat nu? - vaarwel.nl
Er ligt een codicil wat nu?

Er ligt een codicil wat nu?

Hoe handel je een codicil af?

De overledene heeft een codicil achtergelaten. Daarin staat dat een bepaald object naar een bepaalde persoon of instelling moet. Je moet dit nu uitkeren. Let op de formele zaken die hierbij komen kijken.

Een codicil wat nu?

Een codicil is een document waarin iemand bepaalde goederen kan nalaten. Je kunt dit het beste vergelijken met een legaat. Een codicil hoeft niet bij de notaris te zijn opgesteld, er zijn geen eisen aan de inhoud. Het codicil gaat ook voor op de rest van de nalatenschap. De uitkering werkt als volgt:

  • Je benadert de persoon of instantie die in het codicil is genoemd. Je meldt ze de inhoud van het codicil. Hierbij vraag je of zij de erfstelling willen aanvaarden.
  • Als zij dat willen dan overhandig je de goederen uit het codicil.
  • Als zij dat niet willen aanvaarden, dan gaan de goederen terug in de erfenis.

Een codicil is iets anders dan een donorcodicil, dat betreft het nalaten van organen.

De formele benadering

Een codicil is formeel met de hand geschreven. Dat wil zeggen dat een codicil dat iemand op de pc heeft gemaakt niet geldig is. Er zijn twee vereisten aan het codicil:

  1. het codicil moet met de hand zijn ondertekend en gedateerd. Als dit niet het geval is dan is het codicil nietig (helemaal niet geldig).
  2. het codicil moet met de hand zijn geschreven. Is dat niet het geval (dus bijvoorbeeld op een computer en dan geprint) dan is het codicil vernietigbaar. Vernietigbaar wil zeggen dat een belanghebbende dit moet inroepen. De rechtspraak is hier strikt over.

Het staat de erfgenamen dus vrij om een codicil dat niet met de hand is geschreven (optie 2) toch uit te voeren. Zij roepen dan de vernietigbaarheid niet in.

Inhoud codicil

Met een codicil kun je alleen bepaalde goederen nalaten. Een codicil waarin de overledene “de inboedel van mijn flat” wil nalaten is ongeldig. Dit is niet voldoende bepaald. “Het schilderij van Mondriaan in mijn studeerkamer” is dan weer wel voldoende bepaald. Geldbedragen kunnen ook niet bij codicil worden nagelaten. Tenslotte kunnen motorvoertuigen, zoals een auto, ook niet via codicil nagelaten. Deze behoren niet tot de inboedel.

Ook hier is de formele benadering dat deze codicillen vernietigbaar zijn. Het staat de erfgenamen vrij om desondanks de wil van de overledene gewoon uit te voeren.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een codicil kan van alles zijn, omdat er geen vormvereisten zijn. Een geel plakkertje achterop een schilderij is dus een codicil. Zolang het maar handgeschreven, gedateerd en ondertekend is.

Verschillende codicillen

Het staat iedereen vrij om onbeperkt codicillen uit te schrijven. Het is dus niet zoals bij een testament dat een notaris zorgt voor een duidelijke tekst met verwijzing naar andere documenten. Het komt ook voor dat iemand twee keer hetzelfde object heeft toebedeeld. In dat geval is de laatste tekst van toepassing, dus het codicil wat als laatst is opgesteld (onder de hiervoor genoemde voorwaarden van handgeschreven en gedateerd).

Is er een testament van latere datum? Dan is het van belang om die tekst erbij te pakken. Vaak staat in het begin van het testament dat alle eerder opgestelde documenten zijn vervallen. Hoewel hierbij dan weer vaak een uitzondering voor eerder opgestelde codicillen staat.

Al met al kan het dus een forse puzzel zijn om uit te zoeken welk document geldig is.

Codicil is niet openbaar

Een testament staat geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. Voor codicillen geldt dit niet. Het is dus ook niet altijd makkelijk om die terug te vinden. Niet voor de erfgenamen en ook zeker niet voor de persoon die bedacht is met de ontvangst.

Erfbelasting

Het zal zelden voorkomen dat een codicil een bepaling bevat over de erfbelasting. Dat wil zeggen dat de ontvanger van de goederen mogelijk erfbelasting moet afdragen. Als de ontvanger geen kind of ander nabij familielid is zal een lage vrijstelling gelden voor de erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor het doen van aangifte rust op de ontvanger.

De waarde van het bij codicil uitgekeerde trek je natuurlijk af van de waarde van de erfenis die de erfgenamen ontvangen.

Lees ook alles over de erfbelasting.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Erfenis verdelen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.