Wanneer aangifte erfbelasting doen? - vaarwel.nl
Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Wanneer moet de aangifte erfbelasting zijn ingediend?

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden zijn gedaan. De aangiftetermijn gaat in op de dag na het overlijden. Je kunt uitstel aanvragen voor de aangifte.

Wanneer aangifte erfbelasting indienen?

wanneer

Binnen welke termijn moet je aangifte erfbelasting doen? De eerste termijn is acht maanden. Die aangiftetermijn gaat lopen op de dag na het overlijden. De Belastingdienst streeft ernaar om mensen binnen vier maanden na het overlijden een uitnodiging te sturen. Dat verzoek van de Belastingdienst staat echter helemaal los van de termijnen. Heb je geen uitnodiging ontvangen en ben je wel erfbelasting verschuldigd? Ook dan is het je eigen verantwoordelijkheid om binnen acht maanden aangifte te doen. De termijn gaat dus niet lopen vanaf het moment dat je de uitnodiging hebt ontvangen. In de uitnodiging staat ook de uiterlijke termijn dat je aangifte moet doen.

De wettelijke regels over de aangifte erfbelasting zijn te vinden in de Successiewet.

Uitstel aanvragen aangifte erfbelasting

Je kunt uitstel van de aangifte vragen. De Belastingdienst keurt het eerste verzoek tot uitstel altijd goed. Je krijgt dan maximaal 5 maanden uitstel. Er zijn heel veel nalatenschappen waarbij niet direct binnen acht maanden al duidelijk is wat de omvang is. Veel voorkomende redenen zijn: de laatste aangifte IB (F biljet) is nog niet afgerond, de waarde van de onroerende zaken staat niet vast (bezwaar tegen WOZ-waarde), erfgenamen zijn nog niet bekend. Of er zijn onterfde kinderen en de legitieme portie is nog niet vastgesteld. Pas als vaststaat hoe groot ieders deel van de erfenis is, kan aangifte erfbelasting worden gedaan.

Let op! Uitstel levert wel op dat je belastingrente moet betalen. Dit kun je beperken of voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen. Belastingrente is de rente die je aan de Belastingdienst moet betalen. Bij erfbelasting ben je die verschuldigd indien je geen aangifte hebt gedaan binnen acht maanden. Daarna ga je belastingrente betalen.

Voorlopige aanslag erfbelasting

Een mogelijkheid die je kunt overwegen als je ziet dat je niet binnen de gestelde termijnen een aangifte kunt doen, is het aanvragen van een voorlopige aanslag. Je vraagt de inspecteur een aanslag op te leggen op grond van de gegevens die zij bezitten. Je kunt ook zelf de eerste gegevens doorgeven. Door het betalen van de voorlopige aanslag voorkom je de hiervoor genoemde belastingrente. Die is namelijk een stuk hoger dan je vergoeding op een spaarrekening.

Deze optie gaat er wel van uit dat er voldoende liquide middelen zijn. Zit de erfenis in stenen of aandelen, dan is het vermoedelijk heel lastig de voorlopige aanslag te betalen.

Aangifte erfbelasting uitbesteden

Je kunt de aangifte erfbelasting uitbesteden. Voordeel is dat wij de aangifte volledig digitaal doen, je hoeft dus niet langs te komen. Wij nemen het werk uit handen. Daarnaast geven wij tips op erfbelasting te besparen.

Let op, bij het uitbesteden blijven de erfgenamen/executeur zelf verantwoordelijk. De aangifte erfbelasting moet nog steeds op tijd zijn gedaan. Dien de aanvraag dus op tijd in. Lukt dat niet? Vraag dan direct uitstel aan bij de Belastingdienst.

Gevolg te laat inleveren

Geen uitstel aangevraagd? Dan zal je een ambtshalve aanslag ontvangen. De inspecteur heeft een schatting gemaakt hoe hoog de erfenis is. Die verhogen ze altijd voor de zekerheid. Die aanslag is dus hoog. Maar wat veel belangrijker is, de bewijslast is nu omgedraaid. Binnen de termijnen kon je iets aantonen door het “aannemelijk” te maken. Vanaf nu ligt de bewijslast bij jou. Je moet dus jouw gelijk kunnen bewijzen. Dat is vaak veel zwaarder. Zorg er dus voor dat je de aangifte op tijd indient.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Belasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.