Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet - vaarwel.nl
Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet

Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet

Hoe werkt de laatste aangifte inkomstenbelasting?

Bij overlijden moet nog inkomstenbelasting worden betaald over het inkomen. Die aangifte kun via een F-biljet of online doen. Het is verstandig om eerst de aangifte inkomstenbelasting te doen en daarna de aangifte erfbelasting.

Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet

Eén van de zaken die nabestaanden van de overledene moeten regelen, is de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van overlijden. In dat lopende jaar zijn namelijk inkomsten en aftrekposten. Dit is alleen niet zo in de uitzonderlijke situatie dat iemand exact op 31 december is overleden.

f-biljet

Voor die laatste aangifte kunnen nabestaanden het F-biljet of aangifteformulier F gebruiken. De letter F staat voor ‘Finale’ (oftewel de laatste). In het jaar dat de persoon overleed, moet namelijk nog belasting over het inkomen worden betaald.

Dit formulier is dus bedoeld voor de laatste aangifte voor de inkomstenbelasting van de overledene. De aangifte kan ook online. Het kan verschil maken of de langstlevende partner nog voor fiscaal partnerschap kiest.

Hoe krijg je een F-biljet?

Dat kan op twee manieren.
• Papieren formulier of F-biljet
Normaal gesproken stuurt de Belastingdienst automatisch het F-biljet of aangifteformulier per post. Namelijk als de overledene zelf al aangifte voor de inkomstenbelasting deed in de voorgaande jaren.

Die brief gaat naar het contactadres van de nabestaanden dat bij de Belastingdienst bekend is. Meestal gebeurt dat binnen vijf maanden na overlijden. Nabestaanden kunnen het formulier ook opvragen bij de Belastingdienst. Dat kan via de BelastingTelefoon voor nabestaanden 0800 – 235 83 54.
Op het F-biljet staat op welke datum de aangifte gedaan moet zijn, maar je kunt ook uitstel vragen.

• Online aangifte
Nabestaanden kunnen ook online aangifte (laten) doen in plaats van met een papieren F-biljet. Voor die online aangifte is een nabestaandenmachtiging nodig. Die machtiging vraag je aan bij de Belastingdienst. Hoe je dat kunt doen lees je op de website van de Belastingdienst.
Na ontvangst van de nabestaandenmachtiging kan de online aangifte worden gedaan. Het online formulier staat vooraf ingevuld klaar, vanaf 1 maart na het jaar van overlijden.

Overlijden en fiscaal partner

Als de partner van de overledene zelf en ook voor de overledene inkomstenbelasting wil doen, gaat dat iets anders. Bij overlijden eindigt namelijk automatisch het fiscaal partnerschap.

De langstlevende partner kan de aangifte niet doen via het F-biljet. Het is namelijk niet mogelijk om op dat formulier de eigen inkomensgegevens van de langstlevende in te vullen.

Online aangifte inkomstenbelasting

De online aangifte kan wel, maar alleen met een nabestaandenmachtiging én als de partner ervoor kiest voor het hele jaar van overlijden fiscaal partner met de overledene te zijn. Hiervoor is een nabestaandenmachtiging nodig. Door overlijden wordt de DigiD van de overledene namelijk geblokkeerd.

Als de partner kiest voor fiscaal partnerschap, dan kunnen de partner en de erfgenamen nog inkomsten en aftrekposten van na het overlijden verdelen. Maar voor die verdeling is nodig dat de inkomsten en aftrekposten vaststaan. Het is daarom verstandig om pas na het jaar van overlijden de aangifte te doen. De belastingaangifte doet de partner dan met de vertegenwoordiger van de overledene, maar dat is vaak ook de partner zelf.

Overledene geen fiscaal partner

Kiest de langstlevende partner niet voor fiscaal partnerschap in het jaar van overlijden? Dan kan de aangifte niet online. En dan heeft de vertegenwoordiger van de overledene (vaak de partner van de overledene) een P-biljet of aangifteformulier P nodig. Ook dat aangifteformulier kan je aanvragen bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden 0800 – 235 83 54.

Eerst F-biljet en dan aangifte erfbelasting

Let er ook op dat de nabestaanden eerst het F-biljet of aangifte inkomstenbelasting sturen en pas daarna de aangifte erfbelasting afronden. Dat heeft ermee te maken dat uit de aangifte inkomstenbelasting van de overledene zal blijken of te veel of te weinig inkomstenbelasting is betaald. Je moet dus eigenlijk zelfs wachten tot die aangifte inkomstenbelasting is opgevolgd door de aanslag door de Belastingdienst.

Als er te weinig belasting is betaald, dan is dat een schuld voor de aangifte erfbelasting. En dan kan de erfbelasting lager uitvallen. Een eventuele teruggave van de inkomstenbelasting is dan weer een vordering in de aangifte erfbelasting. En die vergroot juist de erfenis.

Lees alles over erfbelasting om te weten hoe dat werkt.

Advies bij keuzes

Mogelijk heb je advies nodig. Want het maakt fiscaal mogelijk verschil of je wel of niet kiest voor een fiscaal partnerschap in het jaar van overlijden. Ook maakt het dus uit of je de aangifte nog gezamenlijk doet en dus pas in het opvolgende jaar. Al die tijd kan dan de nalatenschap niet helemaal afgerond worden. De aangifte erfbelasting kan pas na de aanslag van de inkomstenbelasting.

Wat als de overledene nooit eerder verplicht was om aangifte IB te doen?

Je bent niet altijd verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen. Als je een brief van de Belastingdienst hebt ontvangen, je recht hebt op inkomstenafhankelijke regelingen (zoals toeslagen of gesubsidieerde rechtsbijstand) of vermogen hebt van iets meer dan € 31.000,-, ben je verplicht om deze aangifte te doen. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie over het doen van aangifte inkomstenbelasting.

Indien de nabestaanden verplicht zijn om het F-biljet in te vullen, ontvangen zij binnen 5 maanden een brief van de Belastingdienst. Is die niet ontvangen? Dan kan het zijn dat de overledene niet aangifteplichtig was. De nabestaanden hoeven dan geen F-biljet in te vullen. Heb je het vermoeden dat de Belastingdienst wel geld terug moet betalen? Dan kun je uiteraard alsnog de aangifte invullen en versturen. Dat is vaker het geval als de overledene maar een deel van het jaar heeft gewerkt.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de inkomstenbelasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.